Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 27 79 811 68 225
Tabell 2. Antal genomförda test vecka 27 per region, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 401 130
Dalarna 2 610 690
Gotland 648 21
Gävleborg 2 673 1 056
Halland 3 266 68
Jämtland/ Härjedalen 1 295 384
Jönköping 4 349 941
Kalmar 1 916 118
Kronoberg 544 309
Norrbotten 4 704 870
Skåne 5 191 694
Stockholm 18 461 45 456
Sörmland 1 261 2 659
Uppsala 3 093 5 308
Värmland 1 540 568
Västerbotten 1 192 584
Västernorrland 1 656 103
Västmanland 2 617 211
Västra Götaland 17 964 3 121
Örebro 1 478 2 172
Östergötland 2 299 767
Övriga 653 1 328

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 27 per region.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 27 per region

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 27 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 27 per region.

Tabell 3. Antal genomförda test vecka 27 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 251 81
Dalarna 906 240
Gotland 1 086 35
Gävleborg 930 367
Halland 978 20
Jämtland/ Härjedalen 990 294
Jönköping 1 196 259
Kalmar 781 48
Kronoberg 270 153
Norrbotten 1 881 348
Skåne 377 50
Stockholm 777 1 912
Sörmland 424 894
Uppsala 806 1 383
Värmland 545 201
Västerbotten 439 215
Västernorrland 675 42
Västmanland 949 76
Västra Götaland 1 041 181
Örebro 485 2 172
Östergötland 494 165

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 27 per 100 000 invånare per region.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 27 per 100 000 invånare per region

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 27 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 27 per 100 000 invånare per region