Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 28 81 801 64 200
Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 28 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningPositiva utfall
Blekinge 700 12
Dalarna 1 649 58
Gotland 801 7
Gävleborg 2 788 280
Halland 2 678 63
Jämtland/ Härjedalen 1 755 23
Jönköping 3 489 195
Kalmar 1 558 41
Kronoberg 671 19
Norrbotten 3 052 204
Skåne 7 284 127
Stockholm 16 875 837
Sörmland 1 395 76
Uppsala 3 486 97
Värmland 1 962 25
Västerbotten 1 313 19
Västernorrland 1 984 138
Västmanland 2 444 118
Västra Götaland 20 874 829
Örebro 1 531 80
Östergötland 2 158 64
Övriga 1 354 -

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 28 per region. Siffran bredvid staplarna anger totalt antal test inklusive positiva utfall (den lila delen av stapeln).

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 28 per region. Siffran bredvid staplarna anger totalt antal test inklusive positiva utfall (den lila delen av stapeln).

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 28 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningPositivaNegativaEj bedömbara
Blekinge 49 11 38 0
Dalarna 1 322 96 1 226 0
Gotland 21 0 19 2
Gävleborg 1 174 223 926 25
Halland 271 26 240 5
Jämtland/ Härjedalen 435 40 392 3
Jönköping 663 58 602 3
Kalmar 136 15 120 1
Kronoberg 465 70 385 10
Norrbotten 329 25 304 0
Skåne 754 93 659 2
Stockholm 45 363 7 250 37 741 372
Sörmland 425 54 370 1
Uppsala 5 436 746 4 620 70
Värmland 767 74 689 4
Västerbotten 194 6 188 0
Västernorrland 373 17 356 0
Västmanland 844 63 770 11
Västra Götaland 1 975 274 1 678 27
Örebro 2 890 390 2 467 33
Östergötland 310 38 272 0
Övriga 0 - - -

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 28 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapeln representerar andelen positiva utfall.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 28 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapeln representerar andelen positiva utfall.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 28 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Blekinge 439 31
Dalarna 573 459
Gotland 1 342 35
Gävleborg 970 409
Halland 802 81
Jämtland/ Härjedalen 1 342 333
Jönköping 960 182
Kalmar 635 55
Kronoberg 333 231
Norrbotten 1 220 132
Skåne 529 55
Stockholm 710 1 908
Sörmland 469 143
Uppsala 908 1 417
Värmland 695 272
Västerbotten 483 71
Västernorrland 809 152
Västmanland 886 306
Västra Götaland 1 209 114
Örebro 502 948
Östergötland 464 67
Riket 792 622

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 28 per 100 000 invånare per region.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 28 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för av genomgången infektion för covid-19 genom påvisning av antikroppar under vecka 28 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 28 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19