Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 28 69 759 72 047 885  909

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 28 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 758 16 739 3
Dalarna 1860 23 1829 8
Gotland 485 12 473 0
Gävleborg 2080 34 2042 4
Halland 3007 63 2938 6
Jämtland/Härjedalen 924 5 914 5
Jönköping 1861 54 1800 7
Kalmar 1395 20 1368 7
Kronoberg 1780 38 1739 3
Norrbotten 1526 48 1478 0
Skåne 7158 275 6868 15
Stockholm 16923 810 16030 83
Sörmland 2250 39 2208 3
Uppsala 2823 61 2762 0
Värmland 1895 55 1835 5
Västerbotten 1670 37 1613 20
Västernorrland 1188 20 1164 4
Västmanland 1746 23 1720 3
Västra Götaland 12829 390 12318 121
Örebro 1778 16 1761 1
Östergötland 1966 46 1920 0
Övriga 1857 0 1855 2
Riket 69759 2085 67374 300

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 28. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen av positiva provresultat. Från och med vecka 27 beräknas därför antalet positiva individer [positiva utfall] utifrån datum då prov ankommit laboratorium för analys. Tidigare användes rapporteringsdatum i SmiNet, vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 28 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 21 11 10 0
Gotland 2 0 2 0
Gävleborg 17 3 13 1
Halland 8 2 6 0
Jämtland/Härjedalen 12 3 2 7
Jönköping 6 3 3 0
Kalmar 2 1 1 0
Kronoberg 125 25 100 0
Norrbotten 18 13 5 0
Skåne 62 31 31 0
Stockholm 281 215 63 3
Sörmland 5 3 1 1
Uppsala 117 10 103 4
Värmland 10 7 2 1
Västerbotten 12 6 6 0
Västernorrland 15 4 11 0
Västmanland 9 7 2 0
Västra Götaland 69 55 14 0
Örebro 9 6 3 0
Östergötland 79 10 69 0
Övriga 6 6 0 0
Riket 885 421 447 17

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 26. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 28 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 422 17
Örebro 583 3
Västra Götaland 743 4
Västmanland 633 3
Västernorrland 484 6
Västerbotten 615 4
Värmland 671 4
Uppsala 736 30
Sörmland 756 2
Stockholm 712 12
Skåne 520 4
Norrbotten 610 7
Kronoberg 884 62
Kalmar 568 1
Jönköping 512 2
Jämtland/Härjedalen 706 9
Halland 901 2
Gävleborg 724 6
Gotland 813 0
Dalarna 646 7
Blekinge 475 0
Riket 675 9

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare