Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 29 69 393 64 139
Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 29 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva
Blekinge 304 9
Dalarna 1 868 62
Gotland 699 20
Gävleborg 3 044 98
Halland 2 513 45
Jämtland/ Härjedalen 1 321 24
Jönköping 2 652 144
Kalmar 1 474 16
Kronoberg 815 27
Norrbotten 2 211 70
Skåne 6 570 141
Stockholm 14 243 724
Sörmland 1 164 53
Uppsala 2 881 71
Värmland 1 612 9
Västerbotten 2 636 123
Västernorrland 2 014 80
Västmanland 2 131 68
Västra Götaland 13 842 674
Örebro 1 265 34
Östergötland 1 943 68
Övriga 2 191 -

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 29 per region.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 29 per region

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 29 per region, samt utfall.
RegionAntikropps-påvisningVarav
positiva
Varav
negativa
Varav ej bedömbara
Blekinge 150 19 129 2
Dalarna 1 323 296 999 28
Gotland 13 3 10 0
Gävleborg 1 206 244 941 21
Halland 1 113 79 974 60
Jämtland/ Härjedalen 416 6 408 2
Jönköping 2 485 326 2 122 37
Kalmar 55 7 47 1
Kronoberg 573 32 536 5
Norrbotten 183 14 169 0
Skåne 935 94 831 10
Stockholm 45 178 7 152 37 625 401
Sörmland 378 45 331 2
Uppsala 3 584 719 2 780 85
Värmland 905 118 787 0
Västerbotten 102 6 96 0
Västernorrland 93 7 71 15
Västmanland 394 38 351 5
Västra Götaland 1 702 259 1 416 27
Örebro 2 882 480 2 398 4
Östergötland 469 22 447 0
Övriga 0 - - -

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 29 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 29 per region

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 29 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 672 621
Blekinge 190 94
Dalarna 649 459
Gotland 1 171 22
Gävleborg 1 059 420
Halland 753 333
Jämtland/ Härjedalen 1 010 318
Jönköping 729 683
Kalmar 601 22
Kronoberg 405 284
Norrbotten 884 73
Skåne 477 68
Stockholm 599 1 901
Sörmland 391 127
Uppsala 751 934
Värmland 571 320
Västerbotten 970 38
Västernorrland 821 38
Västmanland 773 143
Västra Götaland 802 99
Örebro 415 946
Östergötland 417 101

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 29 per 100 000 invånare per region.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 29 per 100 000 invånare per region

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 29 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 29 per 100 000 invånare per region

Läs mer

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19