Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-07-27.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 29 21 751 22 733

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-07-27.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer testade med nukleinsyrapåvisning vecka 29 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyra-påvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 310 78 230 2
Dalarna 792 222 567 3
Gotland 106 33 73 0
Gävleborg 246 65 181 0
Halland 995 302 693 0
Jämtland/Härjedalen 169 41 101 27
Jönköping 601 181 413 7
Kalmar 483 152 331 0
Kronoberg 412 105 303 4
Norrbotten 718 98 620 0
Skåne 2 128 500 1 626 2
Stockholm 3 882 896 2 978 8
Sörmland 1 290 290 996 4
Uppsala 1 208 274 934 0
Värmland 893 214 678 1
Västerbotten 757 203 549 5
Västernorrland 816 223 593 0
Västmanland 652 170 476 6
Västra Götaland 2 855 758 2 092 5
Örebro 1 169 406 761 2
Östergötland 958 209 747 2
Övriga 311 0 311 0
Riket 21 751 5 420 16 253 78

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 28. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-07-27.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 29.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 29 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 205
Örebro 382
Västra Götaland 165
Västmanland 235
Västernorrland 334
Västerbotten 277
Värmland 316
Uppsala 311
Sörmland 431
Stockholm 162
Skåne 153
Norrbotten 288
Kronoberg 204
Kalmar 196
Jönköping 165
Jämtland/Härjedalen 129
Halland 295
Gävleborg 86
Gotland 176
Dalarna 275
Blekinge 195
Riket 210

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-07-21.Stapeldiagram över antal testade vecka 29 för pågående infektion per region