Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 3 193 188 199 457 29 684 29 746

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 3 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 728 393 2 295 40
Dalarna 5 955 485 5 465 5
Gotland 871 60 808 3
Gävleborg 5 259 546 4 713 0
Halland 9 414 1 169 8 227 18
Jämtland/ Härjedalen 3 452 247 3 163 42
Jönköping 6 987 1 065 5 913 9
Kalmar 4 962 567 4 385 10
Kronoberg 3 724 643 3 051 30
Norrbotten 5 034 712 4 304 18
Skåne 29 443 5 070 24 046 327
Stockholm 31 455 3 686 27 481 288
Sörmland 6 544 419 6 125 0
Uppsala 7 000 732 6 259 9
Värmland 4 253 272 3 921 60
Västerbotten 6 489 374 6 068 47
Västernorrland 4 028 513 3 470 45
Västmanland 5 013 565 4 368 80
Västra Götaland 35 738 4 315 31 417 6
Örebro 6 248 597 5 650 1
Östergötland 6 730 1 259 5 467 4
Övriga 1 861 0 1 856 5
Riket 193 188 23 689 168 452 1 047

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 3. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 3 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 124 10 114 0
Dalarna 511 205 299 7
Gotland 14 4 10 0
Gävleborg 350 153 192 5
Halland 795 224 571 0
Jämtland/ Härjedalen 249 39 191 19
Jönköping 656 235 421 0
Kalmar 398 142 250 6
Kronoberg 830 287 543 0
Norrbotten 261 25 236 0
Skåne 1 971 878 1 093 0
Stockholm 15 164 6 701 8 336 127
Sörmland 350 106 244 0
Uppsala 954 313 610 31
Värmland 105 19 86 0
Västerbotten 476 162 314 0
Västernorrland 735 325 410 0
Västmanland 420 114 294 12
Västra Götaland 4 226 1 637 2 496 93
Örebro 735 287 448 0
Östergötland 326 79 247 0
Övriga 34 12 22 0
Riket 29 684 11 957 17 427 300

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 3. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 3 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 871 287
Blekinge 1 709 78
Dalarna 2 068 177
Gotland 1 459 23
Gävleborg 1 830 122
Halland 2 820 238
Jämtland/ Härjedalen 2 639 190
Jönköping 1 922 180
Kalmar 2 022 162
Kronoberg 1 848 412
Norrbotten 2 013 104
Skåne 2 137 143
Stockholm 1 323 638
Sörmland 2 199 118
Uppsala 1 824 249
Värmland 1 506 37
Västerbotten 2 388 175
Västernorrland 1 642 300
Västmanland 1 817 152
Västra Götaland 2 071 245
Örebro 2 050 241
Östergötland 1 446 70

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, från vecka 27 för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, vecka 8-26, 2020

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19