Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-01-26.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 3 588 274 610 074

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-01-26.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 3 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-01-26.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 7 027 2 722 4 185 120
Dalarna 17 878 5 860 11 599 419
Gotland 3 141 1 481 1 644 16
Gävleborg 15 938 5 898 9 726 314
Halland 35 434 13 436 21 296 702
Jämtland/ Härjedalen 8 152 2 731 4 998 423
Jönköping 16 662 8 286 8 124 252
Kalmar 14 379 5 592 8 705 82
Kronoberg 11 484 5 395 5 856 233
Norrbotten 9 249 3 259 5 965 25
Skåne 57 963 27 448 28 858 1 657
Stockholm 131 853 64 903 65 490 1 460
Sörmland 31 432 9 259 21 908 265
Uppsala 20 423 8 135 12 157 131
Värmland 18 780 7 024 11 331 425
Västerbotten 18 992 4 838 13 607 547
Västernorrland 11 669 4 384 7 043 242
Västmanland 20 831 7 586 12 758 487
Västra Götaland 76 038 37 285 38 466 287
Örebro 26 602 11 191 15 397 14
Östergötland 27 237 11 619 15 540 78
Övriga 7 110 0 7 109 1
Riket 588 274 248 332 331 762 8 180

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 3. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-01-26.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 3 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-01-26.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 5 830
Örebro 8 704
Västra Götaland 4 384
Västmanland 7 516
Västernorrland 4 772
Västerbotten 6 952
Värmland 6 639
Uppsala 5 258
Sörmland 10 498
Stockholm 5 512
Skåne 4 172
Norrbotten 3 705
Kronoberg 5 678
Kalmar 5 845
Jönköping 4 565
Jämtland/ Härjedalen 6 216
Halland 10 522
Gävleborg 5 544
Gotland 5 224
Dalarna 6 215
Blekinge 4 418
Riket 5 668

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-01-26.

Stapeldiagram över antal testade vecka 3 för pågående infektion per region