Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 30 59 143 50 251
Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 30 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfall
Blekinge 531 3
Dalarna 2 149 33
Gotland 772 25
Gävleborg 2 506 72
Halland 2 563 34
Jämtland/Härjedalen 1 215 20
Jönköping 2 120 66
Kalmar 1 298 18
Kronoberg 594 19
Norrbotten 1 961 52
Skåne 6 783 164
Stockholm 11 572 395
Sörmland 1 102 21
Uppsala 1 810 28
Värmland 1 416 17
Västerbotten 2 577 12
Västernorrland 1 610 75
Västmanland 2 084 45
Västra Götaland 10 993 387
Örebro 1 190 27
Östergötland 1 586 37
Övriga 711 -

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 30 per region.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 30 per region

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 30 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 59 12 46 1
Dalarna 662 91 569 2
Gotland 11 1 10 0
Gävleborg 1 334 275 1040 19
Halland 1 025 60 964 1
Jämtland/Härjedalen 187 9 178 0
Jönköping 1 080 119 944 17
Kalmar 36 4 31 1
Kronoberg 393 22 367 4
Norrbotten 160 14 146 0
Skåne 914 97 805 12
Stockholm 34 750 5 867 28 728 155
Sörmland 920 125 794 1
Uppsala 2 363 310 2 001 52
Värmland 1 305 120 1 180 5
Västerbotten 82 11 70 1
Västernorrland 66 7 52 7
Västmanland 426 23 396 7
Västra Götaland 2 327 347 1 976 4
Örebro 1 857 264 1 573 20
Östergötland 294 24 270 0
Övriga 0 - - -

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 30 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 30 per region

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 30 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 573 487
Blekinge 333 37
Dalarna 746 230
Gotland 1 293 18
Gävleborg 872 464
Halland 768 307
Jämtland/Härjedalen 929 143
Jönköping 583 297
Kalmar 529 15
Kronoberg 295 195
Norrbotten 784 64
Skåne 492 66
Stockholm 487 1 462
Sörmland 370 309
Uppsala 472 616
Värmland 501 462
Västerbotten 948 30
Västernorrland 656 27
Västmanland 755 154
Västra Götaland 637 135
Örebro 390 609
Östergötland 341 63

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 30 per 100 000 invånare per region.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 30 per 100 000 invånare per region

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 30 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 30 per 100 000 invånare per region

Läs mer

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19