Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 31 88 253 90 651 788 794

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 31 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 988 39 942 7
Dalarna 2 515 91 2 415 9
Gotland 1 240 163 1 072 5
Gävleborg 2 771 101 2 659 11
Halland 3 833 153 3 669 11
Jämtland/ Härjedalen 1 148 15 1 129 4
Jönköping 2 266 122 2 132 12
Kalmar 1 780 52 1 722 6
Kronoberg 1 289 57 1 225 7
Norrbotten 1 692 58 1 634 0
Skåne 9 276 405 8 851 20
Stockholm 22 979 1877 20 898 204
Sörmland 2 579 105 2 467 7
Uppsala 3 401 133 3 266 2
Värmland 2 514 159 2 346 9
Västerbotten 3 363 289 3 040 34
Västernorrland 1 387 57 1 326 4
Västmanland 2 610 165 2 434 11
Västra Götaland 14 637 649 13 815 173
Örebro 2 446 110 2 336 0
Östergötland 2 424 140 2 284 0
Övriga 1 115 0 1 115 0
Riket 88 253 4 940 82 777 536

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 31. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen av positiva provresultat. Från och med vecka 27 beräknas därför antalet positiva individer [positiva utfall] utifrån datum då prov ankommit laboratorium för analys. Tidigare användes rapporteringsdatum i SmiNet, vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 31 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 24 18 6 0
Gotland 0 0 0 0
Gävleborg 13 8 5 0
Halland 12 3 9 0
Jämtland/ Härjedalen 2 1 1 0
Jönköping 34 26 8 0
Kalmar 0 0 0 0
Kronoberg 131 18 113 0
Norrbotten 20 14 6 0
Skåne 49 32 17 0
Stockholm 194 147 45 2
Sörmland 6 4 2 0
Uppsala 134 5 121 8
Värmland 7 2 5 0
Västerbotten 16 14 2 0
Västernorrland 14 9 5 0
Västmanland 3 2 1 0
Västra Götaland 58 41 10 7
Örebro 11 5 6 0
Östergötland 54 8 46 0
Övriga 6 4 2 0
Riket 788 361 410 17

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 31. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 31 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 521 12
Örebro 802 4
Västra Götaland 848 3
Västmanland 946 1
Västernorrland 565 6
Västerbotten 1238 6
Värmland 890 2
Uppsala 886 35
Sörmland 867 2
Stockholm 967 8
Skåne 673 4
Norrbotten 677 8
Kronoberg 640 65
Kalmar 725 14
Jönköping 623 1
Jämtland/ Härjedalen 878 0
Halland 1148 4
Gävleborg 964 5
Gotland 2078 0
Dalarna 873 8
Blekinge 619 0
Riket 855 8

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare