Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 32 53 721 43 790
Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 32 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfall
Blekinge 524 37
Dalarna 1 764 54
Gotland 854 34
Gävleborg 1 885 37
Halland 2 255 102
Jämtland/Härjedalen 1 118 21
Jönköping 2 279 87
Kalmar 1 222 13
Kronoberg 779 62
Norrbotten 1 972 30
Skåne 6 612 195
Stockholm 10 175 395
Sörmland 963 14
Uppsala 1 765 54
Värmland 1 408 52
Västerbotten 1 919 9
Västernorrland 1 426 45
Västmanland 1 933 41
Västra Götaland 10 034 683
Örebro 1 127 51
Östergötland 1 612 96
Övriga 95 -

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 32 per region.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 32 per region.

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 32 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 138 5 132 1
Dalarna 464 39 421 4
Gotland 6 1 5 0
Gävleborg 617 90 522 5
Halland 659 37 622 0
Jämtland/ Härjedalen 375 29 345 1
Jönköping 777 38 735 4
Kalmar 60 4 55 1
Kronoberg 1 623 159 1 464 0
Norrbotten 89 6 83 0
Skåne 951 90 859 2
Stockholm 31 023 3 546 27 344 133
Sörmland 469 29 438 0
Uppsala 1 565 68 1 481 16
Värmland 931 19 909 3
Västerbotten 81 0 81 0
Västernorrland 272 32 239 1
Västmanland 151 22 128 1
Västra Götaland 1 629 196 1 431 2
Örebro 1 736 211 1 490 35
Östergötland 174 24 150 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 32 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 32 per region.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 32 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 520 424
Blekinge 328 86
Dalarna 613 161
Gotland 1 431 10
Gävleborg 656 215
Halland 675 197
Jämtland/ Härjedalen 855 287
Jönköping 627 214
Kalmar 498 24
Kronoberg 387 806
Norrbotten 789 36
Skåne 480 69
Stockholm 428 1 305
Sörmland 324 158
Uppsala 460 408
Värmland 499 330
Västerbotten 706 30
Västernorrland 581 111
Västmanland 701 55
Västra Götaland 581 94
Örebro 370 570
Östergötland 346 37

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 32 per 100 000 invånare per region.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 32 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 32 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 32 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Genomförda tester för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19