Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 32 101 298 103 875 815 835

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 32 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 209 56 1 144 9
Dalarna 3 046 116 2 915 15
Gotland 1 075 64 1 009 2
Gävleborg 2 876 134 2 724 18
Halland 4 262 240 4 010 12
Jämtland/ Härjedalen 1 144 40 1 095 9
Jönköping 2 811 186 2 609 16
Kalmar 1 777 83 1 689 5
Kronoberg 1 446 62 1 380 4
Norrbotten 1 819 69 1 750 0
Skåne 10 218 690 9 510 18
Stockholm 28 109 2 321 25 544 244
Sörmland 3 323 112 3 202 9
Uppsala 3 908 179 3 729 0
Värmland 2 933 152 2 766 15
Västerbotten 3 850 274 3 542 34
Västernorrland 1 535 67 1 457 11
Västmanland 2 937 211 2 706 20
Västra Götaland 16 867 883 15 877 107
Örebro 2 776 149 2 627 0
Östergötland 2 402 188 2 214 0
Övriga 975 0 974 1
Riket 101 298 6 276 94 473 549

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 32. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen av positiva provresultat. Från och med vecka 27 beräknas därför antalet positiva individer [positiva utfall] utifrån datum då prov ankommit laboratorium för analys. Tidigare användes rapporteringsdatum i SmiNet, vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 32 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 22 15 7 0
Gotland 1 0 1 0
Gävleborg 13 8 5 0
Halland 7 3 4 0
Jämtland/ Härjedalen 2 1 1 0
Jönköping 52 46 6 0
Kalmar 4 1 3 0
Kronoberg 133 26 107 0
Norrbotten 18 14 4 0
Skåne 49 28 21 0
Stockholm 218 171 45 2
Sörmland 8 5 3 0
Uppsala 110 6 102 2
Värmland 5 5 0 0
Västerbotten 13 7 6 0
Västernorrland 17 7 10 0
Västmanland 4 1 3 0
Västra Götaland 66 52 12 2
Örebro 5 4 1 0
Östergötland 64 7 57 0
Övriga 4 4 0 0
Riket 815 411 398 6

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 32. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 32 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 516 14
Örebro 911 2
Västra Götaland 977 4
Västmanland 1 065 1
Västernorrland 626 7
Västerbotten 1 417 5
Värmland 1 039 2
Uppsala 1 018 29
Sörmland 1 117 3
Stockholm 1 183 9
Skåne 742 4
Norrbotten 727 7
Kronoberg 718 66
Kalmar 724 2
Jönköping 773 14
Jämtland/ Härjedalen 875 2
Halland 1 277 2
Gävleborg 1 001 5
Gotland 1 801 0
Dalarna 1 058 8
Blekinge 757 0
Riket 981 8

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare