Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 33 56 627 58 005

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 33 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfall
Blekinge 637 47
Dalarna 1 921 35
Gotland 614 23
Gävleborg 1 917 48
Halland 2 228 97
Jämtland/Härjedalen 965 18
Jönköping 2 077 71
Kalmar 1 380 26
Kronoberg 931 90
Norrbotten 1 807 24
Skåne 7 113 258
Stockholm 11 387 444
Sörmland 1 051 18
Uppsala 802 55
Värmland 1 676 62
Västerbotten 2 226 42
Västernorrland 1 561 24
Västmanland 2 051 46
Västra Götaland 9 982 601
Örebro 1 185 50
Östergötland 1 727 97
Övriga 1 249 -

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 33 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 33 per region.

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 33 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 194 23 162 9
Dalarna 365 65 297 3
Gotland 4 0 3 1
Gävleborg 601 68 506 9
Halland 524 27 488 9
Jämtland/ Härjedalen 553 26 523 4
Jönköping 1 019 72 947 0
Kalmar 75 0 74 1
Kronoberg 2 789 257 2 532 0
Norrbotten 159 5 154 0
Skåne 7 069 554 6 485 30
Stockholm 35 915 5 868 29 847 200
Sörmland 575 109 466 0
Uppsala 1 729 294 1 386 49
Värmland 1 002 23 977 2
Västerbotten 86 28 58 0
Västernorrland 679 95 577 7
Västmanland 160 26 130 4
Västra Götaland 2 611 157 1 456 0
Örebro 1 691 169 1 510 12
Östergötland 205 35 170 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 33 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 33 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 33 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 547 562
Blekinge 399 122
Dalarna 667 127
Gotland 1 029 7
Gävleborg 667 209
Halland 667 157
Jämtland/ Härjedalen 738 423
Jönköping 571 280
Kalmar 562 31
Kronoberg 462 1 384
Norrbotten 723 64
Skåne 516 513
Stockholm 479 1 511
Sörmland 353 193
Uppsala 209 451
Värmland 593 355
Västerbotten 819 32
Västernorrland 636 277
Västmanland 744 58
Västra Götaland 578 151
Örebro 389 555
Östergötland 371 44

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 33 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 33 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 33 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 33 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Genomförda tester för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19