Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-08-24.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvsning
Genomförda test
Vecka 33 22 291 23 302

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-08-24.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer testade med nukleinsyrapåvisning vecka 33 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 295 58 234 3
Dalarna 1 197 257 930 10
Gotland 80 24 56 0
Gävleborg 242 67 175 0
Halland 916 258 657 1
Jämtland/
Härjedalen
161 60 60 41
Jönköping 788 197 584 7
Kalmar 482 113 369 0
Kronoberg 431 138 284 9
Norrbotten 829 141 688 0
Skåne 2 230 509 1 720 1
Stockholm 3 627 757 2 859 11
Sörmland 1 525 294 1 226 5
Uppsala 1 303 225 1 078 0
Värmland 979 230 745 4
Västerbotten 795 222 568 5
Västernorrland 492 124 368 0
Västmanland 570 144 421 5
Västra Götaland 2 676 739 1 935 2
Örebro 1 074 328 745 1
Östergötland 1 265 224 1 030 11
Övriga 334 0 334 0
Riket 22 291 5 109 17 066 116

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 33. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 2021 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-08-24.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 33.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 33 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 271
Örebro 351
Västra Götaland 154
Västmanland 206
Västernorrland 201
Västerbotten 291
Värmland 346
Uppsala 335
Sörmland 509
Stockholm 152
Skåne 161
Norrbotten 332
Kronoberg 213
Kalmar 196
Jönköping 216
Jämtland/Härjedalen 123
Halland 272
Gävleborg 84
Gotland 133
Dalarna 416
Blekinge 185
Riket 215

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-08-24.

Stapeldiagram över antal testade vecka 33 för pågående infektion per region.