Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 34 65 546 58 173

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 34 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfall
Blekinge 707 22
Dalarna 1 976 44
Gotland 712 8
Gävleborg 2 197 39
Halland 2 571 105
Jämtland/Härjedalen 1 090 2
Jönköping 2 566 64
Kalmar 1 682 41
Kronoberg 965 46
Norrbotten 2 316 11
Skåne 9 301 279
Stockholm 12 870 380
Sörmland 1 088 9
Uppsala 2 208 72
Värmland 1 768 27
Västerbotten 2 579 16
Västernorrland 1 706 32
Västmanland 2 173 42
Västra Götaland 11 084 418
Örebro 1 307 36
Östergötland 1 905 77
Övriga 775 -

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 34 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 34 per region.

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 34 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 195 12 182 1
Dalarna 586 47 537 2
Gotland 2 0 2 0
Gävleborg 611 48 553 10
Halland 595 33 557 5
Jämtland/ Härjedalen 598 50 543 5
Jönköping 623 29 594 0
Kalmar 61 3 58 0
Kronoberg 2 453 234 2 219 0
Norrbotten 257 5 252 0
Skåne 10 743 1 096 9 586 61
Stockholm 31 073 4 141 26 615 317
Sörmland 432 66 366 0
Uppsala 1 400 117 1 254 29
Värmland 1 380 55 1 322 3
Västerbotten 140 13 127 0
Västernorrland 1 077 85 990 2
Västmanland 242 29 209 4
Västra Götaland 3 681 263 3 416 2
Örebro 1 840 176 1 647 17
Östergötland 184 21 163 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 34 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 34 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 34 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 628 563
Blekinge 443 122
Dalarna 686 203
Gotland 1 193 3
Gävleborg 764 213
Halland 770 178
Jämtland/ Härjedalen 833 457
Jönköping 706 171
Kalmar 685 25
Kronoberg 479 1 218
Norrbotten 926 103
Skåne 675 780
Stockholm 541 1 307
Sörmland 366 145
Uppsala 575 365
Värmland 626 489
Västerbotten 949 52
Västernorrland 695 439
Västmanland 788 88
Västra Götaland 642 213
Örebro 429 604
Östergötland 409 40

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 34 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 34 per 100 000 invånare per region.

5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 34 per 100 000 invånare per region.

5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 34 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Genomförda tester för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19