Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 34 178 209 182 523 1 193 1 212

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 34 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 735 81 1 637 17
Dalarna 6 670 181 6 470 19
Gotland 916 47 869 0
Gävleborg 5 193 123 5 047 23
Halland 7 361 256 7 060 45
Jämtland/ Härjedalen 1 893 79 1 799 15
Jönköping 5 808 211 5 571 26
Kalmar 2 965 148 2 814 3
Kronoberg 4 265 129 4 105 31
Norrbotten 3 104 24 3 080 0
Skåne 21 772 1 084 20 644 44
Stockholm 43 019 2 252 40 426 341
Sörmland 5 907 119 5 775 13
Uppsala 7 523 207 7 313 3
Värmland 6 397 140 6 229 28
Västerbotten 4 872 153 4 697 22
Västernorrland 2 947 94 2 836 17
Västmanland 5 902 237 5 647 18
Västra Götaland 28 693 1472 27 014 207
Örebro 5 440 217 5 223 0
Östergötland 4 633 273 4 357 3
Övriga 1 194 13 1 172 9
Riket 178 209 7 540 169 785 884

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 34. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 34 rapporteras utfallen direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Tidigare hämtades positiva utfall från databasen SmiNet vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 34 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 33 28 5 0
Gotland 1 0 1 0
Gävleborg 11 4 7 0
Halland 5 0 5 0
Jämtland/ Härjedalen 13 5 4 4
Jönköping 39 31 8 0
Kalmar 1 0 1 0
Kronoberg 202 30 172 0
Norrbotten 17 12 5 0
Skåne 59 35 24 0
Stockholm 357 280 71 6
Sörmland 10 4 6 0
Uppsala 208 14 187 7
Värmland 10 4 5 1
Västerbotten 7 6 1 0
Västernorrland 19 9 10 0
Västmanland 17 12 3 2
Västra Götaland 124 102 20 2
Örebro 12 9 3 0
Östergötland 45 7 38 0
Övriga 3 1 2 0
Riket 1 193 593 578 22

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 34. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 34 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 995 10
Örebro 1 785 4
Västra Götaland 1 663 7
Västmanland 2 140 6
Västernorrland 1 201 8
Västerbotten 1 793 3
Värmland 2 265 4
Uppsala 1 961 54
Sörmland 1 985 3
Stockholm 1 810 15
Skåne 1 580 4
Norrbotten 1 241 7
Kronoberg 2 117 100
Kalmar 1 208 0
Jönköping 1 597 11
Jämtland/ Härjedalen 1 447 10
Halland 2 205 1
Gävleborg 1 807 4
Gotland 1 535 0
Dalarna 2 316 11
Blekinge 1 087 0
Riket 1 726 12

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare