Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 35 85 060 45 907

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 35 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfall
Blekinge 830 15
Dalarna 2 668 58
Gotland 792 5
Gävleborg 2 681 31
Halland 3 836 73
Jämtland/Härjedalen 1 266 16
Jönköping 3 916 31
Kalmar 2 097 18
Kronoberg 1 583 43
Norrbotten 2 537 14
Skåne 13 238 327
Stockholm 15 972 267
Sörmland 1 462 11
Uppsala 2 938 39
Värmland 2 157 24
Västerbotten 2 902 13
Västernorrland 1 836 11
Västmanland 2 845 21
Västra Götaland 14 268 264
Örebro 1 592 13
Östergötland 2 886 38
Övriga 758 -

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 35 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 35 per region.

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 35 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 230 8 220 2
Dalarna 678 31 646 1
Gotland 1 0 1 0
Gävleborg 515 59 447 9
Halland 496 40 452 4
Jämtland/ Härjedalen 831 51 763 17
Jönköping 256 37 219 0
Kalmar 65 3 61 1
Kronoberg 1 872 185 1 687 0
Norrbotten 178 8 170 0
Skåne 7 912 620 7 236 56
Stockholm 23 534 2 926 20 488 120
Sörmland 373 57 316 0
Uppsala 1 346 124 1 194 28
Värmland 799 32 765 2
Västerbotten 521 19 502 0
Västernorrland 1 116 71 1 040 5
Västmanland 98 20 73 5
Västra Götaland 3 219 261 2 953 5
Örebro 1 688 169 1 505 14
Östergötland 179 29 150 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 35 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 35 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 35 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 824 445
Blekinge 520 144
Dalarna 926 235
Gotland 1 327 2
Gävleborg 933 179
Halland 1 149 149
Jämtland/ Härjedalen 968 635
Jönköping 1 077 70
Kalmar 854 26
Kronoberg 786 929
Norrbotten 1 014 71
Skåne 961 574
Stockholm 672 990
Sörmland 491 125
Uppsala 766 351
Värmland 764 283
Västerbotten 1 068 192
Västernorrland 748 455
Västmanland 1 031 36
Västra Götaland 827 187
Örebro 522 554
Östergötland 620 38

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 35 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 35 per 100 000 invånare per region.

5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 35 per 100 000 invånare per region.

5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 35 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Genomförda tester för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19