Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 35 231 902 236 644 1 186 1 207

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 35 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 658 94 2 545 19
Dalarna 8 927 203 8 676 48
Gotland 1 164 20 1 143 1
Gävleborg 7 940 138 7 749 53
Halland 10 089 219 9 854 16
Jämtland/ Härjedalen 2 893 62 2 818 13
Jönköping 9 311 246 9 030 35
Kalmar 5 306 158 5 129 24
Kronoberg 5 822 202 5 589 31
Norrbotten 4 020 36 3 984 0
Skåne 29 886 1 146 28 580 160
Stockholm 52 503 2 262 49 781 460
Sörmland 8 516 186 8 316 14
Uppsala 8 749 208 8 539 2
Värmland 8 847 141 8 670 36
Västerbotten 7 753 119 7 568 66
Västernorrland 4 826 53 4 748 25
Västmanland 7 849 258 7 555 36
Västra Götaland 29 686 1 242 28 233 211
Örebro 8 553 238 8 314 1
Östergötland 5 501 284 5 203 14
Övriga 1 103 16 1 086 1
Riket 231 902 7 531 223 111 1 289

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 35. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 34 rapporteras utfallen direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Tidigare hämtades positiva utfall från databasen SmiNet vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 35 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 35 27 8 0
Gotland 1 0 1 0
Gävleborg 15 8 6 1
Halland 7 1 6 0
Jämtland/ Härjedalen 11 2 8 1
Jönköping 67 57 10 0
Kalmar 5 1 4 0
Kronoberg 203 59 144 0
Norrbotten 21 17 4 0
Skåne 82 45 37 0
Stockholm 310 233 71 6
Sörmland 17 16 0 1
Uppsala 142 8 131 3
Värmland 9 3 5 1
Västerbotten 20 9 11 0
Västernorrland 30 11 19 0
Västmanland 14 11 3 0
Västra Götaland 113 77 30 6
Örebro 9 5 4 0
Östergötland 70 7 63 0
Övriga 5 5 0 0
Riket 1 186 602 565 19

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 35. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 35 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 1 182 15
Örebro 2 806 3
Västra Götaland 1 720 7
Västmanland 2 845 5
Västernorrland 1 967 12
Västerbotten 2 853 7
Värmland 3 133 3
Uppsala 2 280 37
Sörmland 2 862 6
Stockholm 2 209 13
Skåne 2 169 6
Norrbotten 1 607 8
Kronoberg 2 890 101
Kalmar 2 162 2
Jönköping 2 561 18
Jämtland/ Härjedalen 2 212 8
Halland 3 022 2
Gävleborg 2 763 5
Gotland 1 950 0
Dalarna 3 100 12
Blekinge 1 665 0
Riket 2 245 11

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare