Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-09-08.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 35 24 017 24 815

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-09-08.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer testade med nukleinsyrapåvisning vecka 35 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 281 34 237 10
Dalarna 1 073 114 947 12
Gotland 72 13 59 0
Gävleborg 218 49 169 0
Halland 965 178 787 0
Jämtland/ Härjedalen 104 26 78 0
Jönköping 1 020 171 844 5
Kalmar 616 105 510 1
Kronoberg 703 125 569 9
Norrbotten 751 76 675 0
Skåne 2 163 382 1 781 0
Stockholm 4 038 645 3 357 36
Sörmland 1 303 150 1 152 1
Uppsala 1 565 241 1 324 0
Värmland 1 128 204 921 3
Västerbotten 779 144 630 5
Västernorrland 507 77 430 0
Västmanland 692 147 542 3
Västra Götaland 2 798 402 2 396 0
Örebro 1 445 265 1 179 1
Östergötland 1 495 221 1 258 16
Övriga 301 0 301 0
Riket 24 017 3 769 20 146 102

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 35. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 2021 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-09-08.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 35.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 35 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisning
Riket 230
Blekinge 177
Dalarna 372
Gotland 118
Gävleborg 76
Halland 284
Jämtland/ Härjedalen 79
Jönköping 278
Kalmar 249
Kronoberg 346
Norrbotten 301
Skåne 154
Stockholm 167
Sörmland 432
Uppsala 396
Värmland 398
Västerbotten 284
Västernorrland 208
Västmanland 248
Västra Götaland 160
Örebro 471
Östergötland 318

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-09-08.

Stapeldiagram över antal testade vecka 35 för pågående infektion per region