Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 36 126 188 35 459

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 36 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfall
Blekinge 958 3
Dalarna 4 062 60
Gotland 825 1
Gävleborg 2 848 25
Halland 6 063 104
Jämtland/Härjedalen 1 827 29
Jönköping 6 416 85
Kalmar 2 926 19
Kronoberg 2 683 37
Norrbotten 2 911 6
Skåne 16 769 249
Stockholm 23 659 276
Sörmland 1 556 4
Uppsala 3 916 37
Värmland 3 200 22
Västerbotten 12 449 7
Västernorrland 2 026 8
Västmanland 3 418 34
Västra Götaland 18 849 308
Örebro 2 746 89
Östergötland 3 208 68
Övriga 2 904 -

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 36 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 36 per region.

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 36 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 125 5 119 1
Dalarna 528 37 489 2
Gotland 1 0 1 0
Gävleborg 2 638 264 2 367 7
Halland 658 50 601 7
Jämtland/ Härjedalen 627 46 569 12
Jönköping 143 24 117 2
Kalmar 43 5 38 0
Kronoberg 1 258 150 1 108 0
Norrbotten 1 250 42 1 208 0
Skåne 5 444 537 4 860 47
Stockholm 14 074 2 001 11 986 87
Sörmland 210 40 170 0
Uppsala 1 035 153 855 27
Värmland 730 15 711 4
Västerbotten 590 31 559 0
Västernorrland 744 48 696 0
Västmanland 110 8 98 4
Västra Götaland 3 537 291 3 239 7
Örebro 1 505 155 1 329 21
Östergötland 209 22 187 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 36 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 36 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 36 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 222 343
Blekinge 600 78
Dalarna 1 411 183
Gotland 1 382 2
Gävleborg 991 918
Halland 1 816 197
Jämtland/ Härjedalen 1 397 479
Jönköping 1 765 39
Kalmar 1 192 18
Kronoberg 1 332 624
Norrbotten 1 164 500
Skåne 1 217 395
Stockholm 995 592
Sörmland 523 71
Uppsala 1 021 270
Värmland 1 133 258
Västerbotten 4 581 217
Västernorrland 826 303
Västmanland 1 239 40
Västra Götaland 1 092 205
Örebro 901 494
Östergötland 689 45

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 36 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 36 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 36 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 36 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Genomförda tester för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19