Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-09-16.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 36 256 611 262 453

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-09-16.

Diagram över antal testade individer och utförda test, se tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 36 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-09-16
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 264 87 3 167 10
Dalarna 8 752 251 8 426 75
Gotland 1 425 33 1 388 4
Gävleborg 8 032 145 7 855 32
Halland 10 514 271 10 217 26
Jämtland/ Härjedalen 3 952 58 3 823 71
Jönköping 9 415 219 9 164 32
Kalmar 6 163 131 6 010 22
Kronoberg 5 266 154 5 074 38
Norrbotten 4 627 75 4 552 0
Skåne 27 170 1 112 25 855 203
Stockholm 54 534 2 337 51 814 383
Sörmland 8 774 161 8 592 21
Uppsala 9 675 239 9 434 2
Värmland 8 421 97 8 283 41
Västerbotten 9 088 213 8 796 79
Västernorrland 5 274 73 5 185 16
Västmanland 7 872 248 7 577 47
Västra Götaland 46 882 1917 44 723 242
Örebro 9 899 282 9 617 0
Östergötland 6 130 271 5 850 9
Övriga 1 482 29 1 451 2
Riket 256 611 8403 246 853 1 355

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 36. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 34 rapporteras utfallen direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Tidigare hämtades positiva utfall från databasen SmiNet vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-09-16.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, se tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 36 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-09-16.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 1 317
Örebro 3 248
Västra Götaland 2 716
Västmanland 2 854
Västernorrland 2 150
Västerbotten 3 344
Värmland 2 982
Uppsala 2 521
Sörmland 2 949
Stockholm 2 294
Skåne 1 972
Norrbotten 1 850
Kronoberg 2 614
Kalmar 2 511
Jönköping 2 589
Jämtland/ Härjedalen 3 021
Halland 3 149
Gävleborg 2 795
Gotland 2 387
Dalarna 3 039
Blekinge 2 045
Riket 2 485

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-09-16.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, se tabell 3.