Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 37 142 673 36 660

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 37 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfall
Blekinge 1 373 4
Dalarna 3 755 79
Gotland 804 3
Gävleborg 3 634 48
Halland 6 617 83
Jämtland/Härjedalen 2 341 11
Jönköping 7 808 135
Kalmar 3 257 7
Kronoberg 2 536 61
Norrbotten 3 934 6
Skåne 18 216 228
Stockholm 25 474 334
Sörmland 2 220 17
Uppsala 4 303 84
Värmland 3 859 18
Västerbotten 11 813 23
Västernorrland 2 952 16
Västmanland 4 439 50
Västra Götaland 22 253 323
Örebro 4 183 77
Östergötland 4 319 73
Övriga 2 583 -

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 37 per region.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 37 per region.

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 37 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 180 7 170 3
Dalarna 609 52 555 2
Gotland 4 0 4 0
Gävleborg 2 577 303 2 184 90
Halland 916 51 853 12
Jämtland/ Härjedalen 817 58 743 16
Jönköping 101 7 94 0
Kalmar 97 8 88 1
Kronoberg 867 100 767 0
Norrbotten 2 555 188 2 367 0
Skåne 4 297 343 3 927 27
Stockholm 14 324 1 967 12 266 91
Sörmland 272 32 239 1
Uppsala 982 103 863 16
Värmland 782 26 748 8
Västerbotten 647 17 630 0
Västernorrland 716 51 664 1
Västmanland 155 10 144 1
Västra Götaland 4 474 345 4 124 5
Örebro 1 117 114 990 13
Östergötland 171 37 134 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 37 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 36 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 37 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 381 355
Blekinge 860 113
Dalarna 1 304 211
Gotland 1 347 7
Gävleborg 1 265 897
Halland 1 982 274
Jämtland/ Härjedalen 1 790 625
Jönköping 2 147 28
Kalmar 1 327 40
Kronoberg 1 259 430
Norrbotten 1 573 1 022
Skåne 1 322 312
Stockholm 1 072 603
Sörmland 746 91
Uppsala 1 121 256
Värmland 1 366 277
Västerbotten 4 347 238
Västernorrland 1 203 292
Västmanland 1 609 56
Västra Götaland 1 289 259
Örebro 1 372 366
Östergötland 928 37

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 37 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 37 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 37 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 37 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Genomförda tester för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19