Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-09-22.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 37 181 316 186 375

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-09-22.

Diagram över antal testade individer och utförda test, se tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 37 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-09-22.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 194 44 2129 21
Dalarna 7 062 192 6 830 40
Gotland 903 15 886 2
Gävleborg 5 447 90 5 329 28
Halland 7 419 184 7 219 16
Jämtland/ Härjedalen 3 449 50 3 375 24
Jönköping 6 384 202 6 162 20
Kalmar 4 012 76 3 913 23
Kronoberg 3 035 82 2 932 21
Norrbotten 3 644 71 3 573 0
Skåne 18 253 830 17 286 137
Stockholm 36 082 1 520 34 288 274
Sörmland 5 507 76 5 419 12
Uppsala 7 874 228 7 641 5
Värmland 6 130 49 6 044 37
Västerbotten 7 887 204 7 583 100
Västernorrland 3 962 64 3 877 21
Västmanland 5 312 169 5 099 44
Västra Götaland 33 043 1 039 31 982 22
Örebro 7 252 167 7 084 1
Östergötland 5 020 165 4 851 4
Övriga 1 445 19 1 425 1
Riket 181 316 5 536 174 927 853

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 37. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 34 rapporteras utfallen direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Tidigare hämtades positiva utfall från databasen SmiNet vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-09-22.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, se tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 37 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-09-22.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 1 075
Örebro 2 373
Västra Götaland 1 905
Västmanland 1 917
Västernorrland 1 620
Västerbotten 2 887
Värmland 2 167
Uppsala 2 027
Sörmland 1 839
Stockholm 1 508
Skåne 1 314
Norrbotten 1 460
Kronoberg 1 501
Kalmar 1 631
Jönköping 1 749
Jämtland/ Härjedalen 2 630
Halland 2 203
Gävleborg 1 895
Gotland 1 502
Dalarna 2 455
Blekinge 1 379
Riket 1 747

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-09-22.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, se tabell 3.