Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-09-29.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 34 178 209 182 523
vecka 35 231 902 236 644
vecka 36 256 611 262 453
vecka 37 181 316 186 375
vecka 38 157 543 161 887

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-09-29.

Diagram över antal testade individer och utförda test, se tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 38 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-09-29.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 884 38 1 816 30
Dalarna 6 345 142 6 172 31
Gotland 763 6 756 1
Gävleborg 4 688 65 4 591 32
Halland 6 621 101 6 499 21
Jämtland/ Härjedalen 2 938 38 2 889 11
Jönköping 5 308 143 5 148 17
Kalmar 3 150 53 3 083 14
Kronoberg 2 598 54 2 532 12
Norrbotten 3 340 95 3 245 0
Skåne 16 229 692 15 368 169
Stockholm 31 846 1 288 30 368 190
Sörmland 4 915 74 4 829 12
Uppsala 6 556 147 6 407 2
Värmland 5 251 66 5 148 37
Västerbotten 6 700 283 6 336 81
Västernorrland 3 263 30 3 217 16
Västmanland 5 336 206 5 106 24
Västra Götaland 28 100 703 27 370 27
Örebro 6 537 171 6 366 0
Östergötland 4 265 121 4 141 3
Övriga 910 10 898 2
Riket 157 543 4 526 152 285 732

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 38. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 34 rapporteras utfallen direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Tidigare hämtades positiva utfall från databasen SmiNet vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-09-29.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, se tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 38 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-09-29.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 913
Örebro 2 139
Västra Götaland 1 620
Västmanland 1 925
Västernorrland 1 334
Västerbotten 2 452
Värmland 1 856
Uppsala 1 688
Sörmland 1 642
Stockholm 1 331
Skåne 1 168
Norrbotten 1 338
Kronoberg 1 284
Kalmar 1 280
Jönköping 1 454
Jämtland/ Härjedalen 2 240
Halland 1 966
Gävleborg 1 631
Gotland 1 269
Dalarna 2 206
Blekinge 1 184
Riket 1 518

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-09-29.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, se tabell 3.