Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 38 139 471 33 116

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Tabell 2. Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 38 per region, samt utfall.

RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 313 14 1 278 21
Dalarna 5 396 166 5 213 17
Gotland 1 110 5 1 103 2
Gävleborg 5 826 40 5 752 34
Halland 5 055 87 4 922 46
Jämtland/ Härjedalen 2 795 19 2 776 0
Jönköping 5 880 113 5 767 0
Kalmar 2 885 12 2 855 18
Kronoberg 2 885 87 2 793 5
Norrbotten 3 930 18 3 888 24
Skåne 16 174 311 15 834 29
Stockholm 27 535 568 26 308 659
Sörmland 3 387 24 3 304 59
Uppsala 4 478 74 4 404 0
Värmland 3 482 30 3 452 0
Västerbotten 6 376 43 6 267 66
Västernorrland 3 165 20 3 132 13
Västmanland 5 276 59 5 175 42
Västra Götaland 18 935 335 18 548 52
Örebro 4 676 86 4 575 15
Östergötland 4 429 59 4 370 0
Övriga 4 483 0 4 476 7

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 38 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapeln representerar andelen positiva utfall.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 38 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapeln representerar andelen positiva utfall.

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 38 per region, samt utfall.

RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 217 5 270 5
Dalarna 884 45 837 2
Gotland 2 0 2 0
Gävleborg 1 487 193 1 241 53
Halland 1 138 60 1 076 2
Jämtland/ Härjedalen 714 57 635 22
Jönköping 228 17 211 0
Kalmar 112 9 103 0
Kronoberg 649 69 580 0
Norrbotten 1 368 131 1 237 0
Skåne 4 011 364 3 610 37
Stockholm 11 343 1 716 9 532 95
Sörmland 330 59 270 1
Uppsala 738 105 610 23
Värmland 572 34 536 2
Västerbotten 625 26 599 0
Västernorrland 980 83 892 5
Västmanland 104 8 96 0
Västra Götaland 6 345 616 5 706 23
Örebro 985 129 848 8
Östergötland 284 77 207 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 38 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 38 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 38 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 350 321
Blekinge 823 136
Dalarna 1 874 307
Gotland 1 860 3
Gävleborg 2 027 517
Halland 1 524 341
Jämtland/ Härjedalen 2 137 546
Jönköping 1 617 63
Kalmar 1 175 46
Kronoberg 1 432 322
Norrbotten 1 571 547
Skåne 1 174 291
Stockholm 1 158 477
Sörmland 1 138 111
Uppsala 1 167 192
Värmland 1 233 203
Västerbotten 2 346 230
Västernorrland 1 290 399
Västmanland 1 913 38
Västra Götaland 1 097 368
Örebro 1 534 323
Östergötland 951 61

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 38 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 38 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 38 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 38 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Genomförda tester för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19