Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-10-06.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 39 138 783 143 230

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-10-06.

Diagram över antal testade individer och utförda test, se tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 39 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-10-06.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 709 20 1 679 10
Dalarna 5 198 93 5 078 27
Gotland 474 5 468 1
Gävleborg 4 454 131 4 291 32
Halland 5 736 111 5 600 25
Jämtland/ Härjedalen 2 345 29 2 304 12
Jönköping 4 620 158 4 443 19
Kalmar 2 592 81 2 508 3
Kronoberg 2 398 60 2 320 18
Norrbotten 2 955 132 2 823 0
Skåne 14 037 628 13 295 114
Stockholm 29 242 1457 27 623 162
Sörmland 4 361 138 4 203 20
Uppsala 5 301 195 5 103 3
Värmland 4 246 37 4 197 12
Västerbotten 6 089 271 5 731 87
Västernorrland 2 547 23 2 511 13
Västmanland 4 841 246 4 559 36
Västra Götaland 24 482 636 23 827 19
Örebro 5 897 183 5 713 1
Östergötland 3 950 90 3 858 2
Övriga 1 309 10 1 298 1
Riket 138 783 4734 133 432 617

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 39. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 34 rapporteras utfallen direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Tidigare hämtades positiva utfall från databasen SmiNet vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-10-06.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, se tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 39 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-10-06.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 846
Örebro 1 929
Västra Götaland 1 412
Västmanland 1 747
Västernorrland 1 041
Västerbotten 2 229
Värmland 1 501
Uppsala 1 365
Sörmland 1 457
Stockholm 1 222
Skåne 1 010
Norrbotten 1 184
Kronoberg 1 186
Kalmar 1 054
Jönköping 1 266
Jämtland/ Härjedalen 1 788
Halland 1 703
Gävleborg 1 549
Gotland 788
Dalarna 1 807
Blekinge 1 074
Riket 1 337

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-10-06.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, se tabell 3.