Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
vecka 39 128 852 32 283

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Figur 1. Graf över antal genomförda test för pågående infektion respektive genomgången infektion av covid-19 per vecka.

Tabell 2. Antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning vecka 39 per region, samt utfall.

RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 555 81 1 468 6
Dalarna 4 651 89 4 548 14
Gotland 889 3 881 5
Gävleborg 3 974 74 3 889 11
Halland 4 917 108 4 778 31
Jämtland/ Härjedalen 3 305 27 3 278 0
Jönköping 4 928 101 4 825 2
Kalmar 2 441 9 2 426 6
Kronoberg 2 069 111 1 955 3
Norrbotten 3 405 34 3 371 0
Skåne 16 369 271 16 051 47
Stockholm 24 469 967 22 719 783
Sörmland 2 593 40 2 534 19
Uppsala 4 065 110 3 954 1
Värmland 3 168 14 3 154 0
Västerbotten 5 441 101 5 302 38
Västernorrland 3 697 26 3 658 13
Västmanland 5 029 204 4 805 20
Västra Götaland 20 921 520 20 248 153
Örebro 5 217 68 5 137 12
Östergötland 3 716 85 3 631 0
Övriga 2 033 0 2 031 2

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 39 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapeln representerar andelen positiva utfall.

Figur 2. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 39 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapeln representerar andelen positiva utfall.

Tabell 3. Antal genomförda test med antikroppspåvisning vecka 39 per region, samt utfall.

RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 196 10 185 1
Dalarna 797 56 739 2
Gotland 3 0 3 0
Gävleborg 982 142 807 33
Halland 811 42 767 2
Jämtland/ Härjedalen 787 55 719 13
Jönköping 91 11 80 0
Kalmar 106 7 96 3
Kronoberg 564 58 506 0
Norrbotten 778 68 710 0
Skåne 2 668 204 2 434 30
Stockholm 8 744 1 255 7 406 83
Sörmland 482 65 417 0
Uppsala 713 43 658 12
Värmland 981 18 961 2
Västerbotten 1 045 14 1 031 0
Västernorrland 1 164 113 1 048 3
Västmanland 110 13 93 4
Västra Götaland 10 003 895 9 087 21
Örebro 913 104 795 14
Östergötland 345 56 289 0
Övriga 0 0 0 0

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 39 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Figur 3. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 39 per region. Siffran bredvid staplarna anger antal genomförda test förutom utfall som ej är bedömbara. Den lila delen av stapel representerar andelen positiva utfall.

Tabell 4. Antal genomförda test vecka 39 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 248 313
Blekinge 974 123
Dalarna 1 615 277
Gotland 1 489 5
Gävleborg 1 383 342
Halland 1 473 243
Jämtland/ Härjedalen 2 527 602
Jönköping 1 355 25
Kalmar 995 43
Kronoberg 1 027 280
Norrbotten 1 361 311
Skåne 1 188 194
Stockholm 1 029 368
Sörmland 871 162
Uppsala 1 059 186
Värmland 1 122 347
Västerbotten 2 002 385
Västernorrland 1 507 474
Västmanland 1 823 40
Västra Götaland 1 212 580
Örebro 1 712 300
Östergötland 798 74

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 39 per 100 000 invånare per region.

Figur 4. Graf över antal genomförda test för pågående infektion av covid-19 under vecka 39 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 39 per 100 000 invånare per region.

Figur 5. Graf över antal genomförda test för genomgången infektion av covid-19 under vecka 39 per 100 000 invånare per region.

Läs mer

Genomförda tester för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19