Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 4 193 400 198 838 24 923 24 964

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 4 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 323 215 2 081 27
Dalarna 5 438 337 5 035 66
Gotland 781 35 746 0
Gävleborg 5 208 451 4 757 0
Halland 9 439 1 099 8 290 50
Jämtland/ Härjedalen 3 502 208 3 279 15
Jönköping 6 960 1 051 5 887 22
Kalmar 4 707 440 4 254 13
Kronoberg 3 672 605 3 025 42
Norrbotten 4 607 559 4 031 17
Skåne 28 114 4 002 23 957 155
Stockholm 32 562 3 647 28 560 355
Sörmland 6 292 336 5 927 29
Uppsala 6 688 581 6 101 6
Värmland 4 396 318 4 042 36
Västerbotten 7 659 440 7 186 33
Västernorrland 4 354 531 3 789 34
Västmanland 5 475 431 5 022 22
Västra Götaland 36 398 4 232 32 020 146
Örebro 6 163 437 5 722 4
Östergötland 6 645 1 045 5 591 9
Övriga 2 017 0 2 008 9
Riket 193 400 21 000 171 310 1 090

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 4. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 4 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 154 10 144 0
Dalarna 369 121 245 3
Gotland 12 2 10 0
Gävleborg 349 161 184 4
Halland 609 176 433 0
Jämtland/ Härjedalen 216 24 178 14
Jönköping 629 207 422 0
Kalmar 382 153 222 7
Kronoberg 725 245 479 1
Norrbotten 293 155 138 0
Skåne 1 953 959 994 0
Stockholm 11 410 5 163 6 144 103
Sörmland 413 157 250 6
Uppsala 796 263 510 23
Värmland 127 9 118 0
Västerbotten 255 116 139 0
Västernorrland 705 318 387 0
Västmanland 323 83 231 9
Västra Götaland 4 150 1 741 2 318 91
Örebro 526 229 297 0
Östergötland 492 98 394 0
Övriga 35 17 18 0
Riket 24 923 10 407 14 255 261

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 4. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 4 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 873 241
Blekinge 1 455 96
Dalarna 1 888 128
Gotland 1 309 20
Gävleborg 1 812 121
Halland 2 827 182
Jämtland/ Härjedalen 2 677 165
Jönköping 1 914 173
Kalmar 1 918 156
Kronoberg 1 823 360
Norrbotten 1 842 117
Skåne 2 040 142
Stockholm 1 370 480
Sörmland 2 115 139
Uppsala 1 743 207
Värmland 1 557 45
Västerbotten 2 819 94
Västernorrland 1 775 287
Västmanland 1 985 117
Västra Götaland 2 109 240
Örebro 2 022 173
Östergötland 1 428 106

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, från vecka 27 för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, vecka 8-26, 2020

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19