Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-02-02.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 4 526 707 544 959

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-02-02.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 4 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-02-02.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 6 617 3 469 3 022 126
Dalarna 18 832 7 242 11 132 458
Gotland 2 327 1 212 1 094 21
Gävleborg 15 994 6 629 9 022 343
Halland 24 608 11 388 12 752 468
Jämtland/ Härjedalen 7 725 2 282 5 157 286
Jönköping 18 029 7 786 9 973 270
Kalmar 14 396 7 145 7 129 122
Kronoberg 8 839 5 077 3 605 157
Norrbotten 9 357 3 148 6 194 15
Skåne 52 730 27 967 23 285 1 478
Stockholm 107 497 46 215 59 949 1 333
Sörmland 20 735 5 154 15 387 194
Uppsala 22 437 10 312 11 942 183
Värmland 18 709 7 756 10 484 469
Västerbotten 16 047 4 645 10 800 602
Västernorrland 13 885 4 393 9 153 339
Västmanland 20 950 7 938 12 458 554
Västra Götaland 77 132 46 184 30 644 304
Örebro 22 989 11 920 11 061 8
Östergötland 21 508 10 698 10 782 28
Övriga 5 364 0 5 345 19
Riket 526 707 238 560 280 370 7 777

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 4. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-02-02.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 4 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-02-02.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 4 604
Örebro 7 522
Västra Götaland 4 447
Västmanland 7 559
Västernorrland 5 678
Västerbotten 5 874
Värmland 6 614
Uppsala 5 777
Sörmland 6 925
Stockholm 4 494
Skåne 3 795
Norrbotten 3 749
Kronoberg 4 370
Kalmar 5 852
Jönköping 4 939
Jämtland/ Härjedalen 5 890
Halland 7 308
Gävleborg 5 563
Gotland 3 870
Dalarna 6 546
Blekinge 4 160
Riket 5 075

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-02-02.

Stapeldiagram över antal testade vecka 3 för pågående infektion per region