Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-10-13.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 40 135 531 139 988

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-10-13.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 40 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-10-13.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 539 20 1 509 10
Dalarna 4 620 55 4 545 20
Gotland 538 2 535 1
Gävleborg 4 756 153 4 577 26
Halland 5 626 96 5 510 20
Jämtland/ Härjedalen 2 004 16 1 982 6
Jönköping 4 409 77 4 314 18
Kalmar 2 571 62 2 500 9
Kronoberg 2 345 56 2 281 8
Norrbotten 3 249 200 3 049 0
Skåne 13 935 613 13 199 123
Stockholm 26 579 1 269 25 029 281
Sörmland 4 538 141 4 388 9
Uppsala 5 694 223 5 469 2
Värmland 4 090 36 4 037 17
Västerbotten 5 900 205 5 628 67
Västernorrland 2 723 67 2 647 9
Västmanland 4 659 221 4 409 29
Västra Götaland 25 092 652 24 426 14
Örebro 6 063 179 5 884 0
Östergötland 3 914 118 3 794 2
Övriga 687 6 681 0
Riket 135 531 4 467 130 393 671

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 40. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 34 rapporteras utfallen direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Tidigare hämtades positiva utfall från databasen SmiNet vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-10-13.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 40 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-10-13.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 838
Örebro 1 984
Västra Götaland 1 447
Västmanland 1 681
Västernorrland 1 113
Västerbotten 2 160
Värmland 1 446
Uppsala 1 466
Sörmland 1 516
Stockholm 1 111
Skåne 1 003
Norrbotten 1 302
Kronoberg 1 159
Kalmar 1 045
Jönköping 1 208
Jämtland/Härjedalen 1 528
Halland 1 671
Gävleborg 1 654
Gotland 895
Dalarna 1 606
Blekinge 968
Riket 1 306

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-10-13.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.