Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 40 127 916 130 060 35 548 35 710

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 40 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 371 72 1 279 2
Dalarna 6 080 102 5 956 22
Gotland 841 17 824 0
Gävleborg 3 541 79 3 439 23
Halland 4 839 167 4 668 4
Jämtland/ Härjedalen 3 234 55 3 179 0
Jönköping 4 828 119 4 708 1
Kalmar 2 199 16 2 183 0
Kronoberg 2 090 75 2 010 5
Norrbotten 3 393 87 3 304 2
Skåne 16 450 412 16 019 19
Stockholm 28 227 1 263 26 610 354
Sörmland 2 708 38 2 644 26
Uppsala 4 128 210 3 916 2
Värmland 3 036 43 2 992 1
Västerbotten 5 456 57 5 374 25
Västernorrland 2 755 32 2 705 18
Västmanland 4 658 134 4 492 32
Västra Götaland 17 722 396 16 728 598
Örebro 4 116 160 3 954 2
Östergötland 3 642 142 3 500 0
Övriga 2 530 0 2 525 5

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 40. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet och de resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 1. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region vecka 40. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 1. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region vecka 40. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 40 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 203 5 195 3
Dalarna 1 014 62 952 0
Gotland 5 0 4 1
Gävleborg 1 024 150 820 54
Halland 620 29 580 11
Jämtland/ Härjedalen 799 55 718 26
Jönköping 183 16 167 0
Kalmar 921 57 858 6
Kronoberg 571 61 510 0
Norrbotten 556 64 492 0
Skåne 2 169 197 1 954 18
Stockholm 9 296 1 468 7 740 88
Sörmland 480 68 409 3
Uppsala 716 100 591 25
Värmland 978 49 926 3
Västerbotten 781 34 747 0
Västernorrland 1 182 110 1 070 2
Västmanland 538 24 512 2
Västra Götaland 12 573 1 191 10 846 536
Örebro 704 71 629 4
Östergötland 186 30 152 4
Övriga 0 0 0 0

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 40. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 2. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 40, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 238 344
Blekinge 859 127
Dalarna 2 111 352
Gotland 1 409 8
Gävleborg 1 232 356
Halland 1 449 186
Jämtland/ Härjedalen 2 472 611
Jönköping 1 328 50
Kalmar 896 375
Kronoberg 1 037 283
Norrbotten 1 357 222
Skåne 1 194 157
Stockholm 1 187 391
Sörmland 910 161
Uppsala 1 076 187
Värmland 1 075 346
Västerbotten 2 008 287
Västernorrland 1 123 482
Västmanland 1 689 195
Västra Götaland 1 027 728
Örebro 1 350 231
Östergötland 782 40

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 4. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 4. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19