Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-10-20.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 41 139 651 143 932

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-10-20.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 41 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-10-20.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 638 40 1 587 11
Dalarna 4 621 99 4 495 27
Gotland 524 5 516 3
Gävleborg 4 610 101 4 488 21
Halland 5 946 86 5 824 36
Jämtland/ Härjedalen 1 827 20 1 800 7
Jönköping 4 779 117 4 635 27
Kalmar 2 795 88 2 698 9
Kronoberg 2 797 104 2 684 9
Norrbotten 3 366 158 3 208 0
Skåne 14 652 697 13 704 251
Stockholm 27 261 1154 25 834 273
Sörmland 5 105 188 4 896 21
Uppsala 5 454 166 5 285 3
Värmland 4 189 30 4 142 17
Västerbotten 6 618 193 6 310 115
Västernorrland 2 844 79 2 754 11
Västmanland 4 820 221 4 575 24
Västra Götaland 25 334 550 24 756 28
Örebro 5 875 172 5 703 0
Östergötland 3 931 145 3 783 3
Övriga 665 10 655 0
Riket 139 651 4 423 134 332 896

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 41. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 34 rapporteras utfallen direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Tidigare hämtades positiva utfall från databasen SmiNet vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-10-20.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 41 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-10-20.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 841
Örebro 1 922
Västra Götaland 1 461
Västmanland 1 739
Västernorrland 1 163
Västerbotten 2 422
Värmland 1 481
Uppsala 1 404
Sörmland 1 705
Stockholm 1 140
Skåne 1 055
Norrbotten 1 348
Kronoberg 1 383
Kalmar 1 136
Jönköping 1 309
Jämtland/ Härjedalen 1 393
Halland 1 766
Gävleborg 1 603
Gotland 872
Dalarna 1 606
Blekinge 1 030
Riket 1 345

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-10-20.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.