Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 41 137 108 139 411 36 098 36 267

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 41 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 384 61 1 317 6
Dalarna 6 058 82 5 968 8
Gotland 799 14 784 1
Gävleborg 3 889 80 3 792 17
Halland 5 563 158 5 405 0
Jämtland/ Härjedalen 3 826 129 3 522 175
Jönköping 4 922 199 4 723 0
Kalmar 2 288 17 2 270 1
Kronoberg 2 209 69 2 138 2
Norrbotten 3 694 106 3 557 31
Skåne 17 471 368 17 010 93
Stockholm 31 915 1 518 29 783 614
Sörmland 2 305 55 2 231 19
Uppsala 5 593 254 5 339 0
Värmland 3 462 53 3 370 39
Västerbotten 5 310 56 5 222 32
Västernorrland 3 091 41 3 038 12
Västmanland 4 574 126 4 425 23
Västra Götaland 18 919 540 17 848 531
Örebro 4 790 259 4 300 231
Östergötland 4 053 131 3 922 0
Övriga 1 185 0 1 184 1
Riket 137 300 4 316 131 148 1 836

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 41. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet och de resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 1. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region vecka 41. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 1. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region vecka 41. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 41 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 184 4 177 3
Dalarna 824 60 762 2
Gotland 238 6 232 0
Gävleborg 881 126 721 34
Halland 2 020 227 1 793 0
Jämtland/ Härjedalen 699 24 662 13
Jönköping 822 76 746 0
Kalmar 1 189 116 1 038 35
Kronoberg 573 61 512 0
Norrbotten 360 34 326 0
Skåne 2 248 187 2 039 22
Stockholm 8 920 1 342 7 493 85
Sörmland 451 57 394 0
Uppsala 869 94 761 14
Värmland 847 18 822 7
Västerbotten 726 20 706 0
Västernorrland 1 313 133 1 175 5
Västmanland 1 075 66 1 009 0
Västra Götaland 11 383 1 223 9 710 450
Örebro 577 55 519 3
Östergötland 202 36 160 6
Övriga 99 20 79 0
Riket 36 500 3 985 31 836 679

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 41. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 2. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 41, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 323 353
Blekinge 867 115
Dalarna 2 104 286
Gotland 1 339 399
Gävleborg 1 353 307
Halland 1 666 605
Jämtland/ Härjedalen 2 925 534
Jönköping 1 354 226
Kalmar 932 484
Kronoberg 1 096 284
Norrbotten 1 477 144
Skåne 1 268 163
Stockholm 1 343 375
Sörmland 775 152
Uppsala 1 458 226
Värmland 1 226 300
Västerbotten 1 954 267
Västernorrland 1 260 535
Västmanland 1 658 390
Västra Götaland 1 096 660
Örebro 1 571 189
Östergötland 871 43

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 4. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 4. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19