Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-10-27.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 42 122 528 126 773

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-10-27.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 42 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-10-27.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 378 40 1 330 8
Dalarna 4 581 110 4 449 22
Gotland 433 2 431 0
Gävleborg 4 028 68 3 939 21
Halland 4 668 68 4 582 18
Jämtland/ Härjedalen 1 817 29 1 771 17
Jönköping 3 906 121 3 779 6
Kalmar 2 662 129 2 526 7
Kronoberg 2 667 82 2 569 16
Norrbotten 3 065 192 2 873 0
Skåne 12 688 508 12 046 134
Stockholm 25 103 1 276 23 605 222
Sörmland 4 437 162 4 257 18
Uppsala 4 707 172 4 534 1
Värmland 3 881 75 3 784 22
Västerbotten 5 608 136 5 398 74
Västernorrland 2 712 83 2 624 5
Västmanland 5 194 373 4 793 28
Västra Götaland 20 153 649 19 467 37
Örebro 4 881 137 4 743 1
Östergötland 3 345 176 3 169 0
Övriga 614 0 613 1
Riket 122 528 4 588 117 282 658

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 42. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-10-27.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 42 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-10-27.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 716
Örebro 1 597
Västra Götaland 1 162
Västmanland 1 874
Västernorrland 1 109
Västerbotten 2 053
Värmland 1 372
Uppsala 1 212
Sörmland 1 482
Stockholm 1 049
Skåne 913
Norrbotten 1 228
Kronoberg 1 319
Kalmar 1 082
Jönköping 1 070
Jämtland/ Härjedalen 1 385
Halland 1 386
Gävleborg 1 401
Gotland 720
Dalarna 1 592
Blekinge 866
Riket 1 181

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-10-27.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.