Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 42 148 267 150 946 32 503 32 595

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 42 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 434 37 1 395 2
Dalarna 6 346 168 6 172 6
Gotland 1 118 13 1 105 0
Gävleborg 3 731 62 3 654 15
Halland 5 595 145 5 446 4
Jämtland/ Härjedalen 3 733 109 3 558 66
Jönköping 5 701 278 5 423 0
Kalmar 2 535 36 2 499 0
Kronoberg 2 543 120 2 422 1
Norrbotten 3 981 124 3 856 1
Skåne 19 742 644 18 990 108
Stockholm 32 672 1 699 30 447 526
Sörmland 3 458 102 3 335 21
Uppsala 5 676 459 5 217 0
Värmland 3 615 80 3 488 47
Västerbotten 6 666 51 6 532 83
Västernorrland 3 000 40 2 950 10
Västmanland 4 596 126 4 450 20
Västra Götaland 19 000 716 18 147 137
Örebro 5 888 340 5 547 1
Östergötland 4 226 368 3 854 4
Övriga 3 011 0 3 005 6
Riket 148 267 5 717 141 492 1 058

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 42. Tabellen anger också hur m��nga av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet och de resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 42 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 295 6 286 3
Dalarna 654 63 587 4
Gotland 193 4 189 0
Gävleborg 695 98 574 23
Halland 1 488 219 1 269 0
Jämtland/ Härjedalen 781 40 715 26
Jönköping 1 904 215 1 689 0
Kalmar 752 87 652 13
Kronoberg 501 46 455 0
Norrbotten 346 42 304 0
Skåne 2 291 205 2 065 21
Stockholm 9 213 1 503 7 642 68
Sörmland 355 39 316 0
Uppsala 891 91 759 41
Värmland 475 29 444 2
Västerbotten 811 49 762 0
Västernorrland 1 325 85 1 233 7
Västmanland 915 166 720 29
Västra Götaland 7 660 713 6 856 91
Örebro 703 86 617 0
Östergötland 177 28 142 7
Övriga 78 9 69 0
Riket 32 503 3 823 28 345 335

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 42. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 42, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 436 315
Blekinge 898 185
Dalarna 2 204 227
Gotland 1 873 323
Gävleborg 1 298 242
Halland 1 676 446
Jämtland/ Härjedalen 2 854 597
Jönköping 1 568 524
Kalmar 1 033 306
Kronoberg 1 262 249
Norrbotten 1 592 138
Skåne 1 433 166
Stockholm 1 374 388
Sörmland 1 162 119
Uppsala 1 479 232
Värmland 1 280 168
Västerbotten 2 453 298
Västernorrland 1 223 540
Västmanland 1 666 332
Västra Götaland 1 101 444
Örebro 1 932 231
Östergötland 908 38

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19