Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-11-03.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 43 121 711 125 784

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-11-03.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 43 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-11-03.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 303 38 1 251 14
Dalarna 4 335 132 4 185 18
Gotland 376 1 374 1
Gävleborg 3 981 198 3 766 17
Halland 4 421 96 4 297 28
Jämtland/ Härjedalen 1 507 42 1 458 7
Jönköping 3 492 133 3 349 10
Kalmar 2 975 182 2 782 11
Kronoberg 2 402 50 2 338 14
Norrbotten 2 984 208 2 775 1
Skåne 12 847 611 12 082 154
Stockholm 27 366 1 643 25 500 223
Sörmland 4 224 185 4 031 8
Uppsala 4 981 286 4 692 3
Värmland 3 994 112 3 855 27
Västerbotten 6 224 197 5 954 73
Västernorrland 2 860 75 2 766 19
Västmanland 5 651 500 5 112 39
Västra Götaland 17 462 882 16 556 24
Örebro 4 601 179 4 422 0
Östergötland 3 391 213 3 177 1
Övriga 334 0 334 0
Riket 121 711 5 963 115 056 692

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 43. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-11-03.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 43 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-11-03.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 726
Örebro 1 505
Västra Götaland 1 007
Västmanland 2 039
Västernorrland 1 169
Västerbotten 2 278
Värmland 1 412
Uppsala 1 282
Sörmland 1 411
Stockholm 1 144
Skåne 925
Norrbotten 1 195
Kronoberg 1 188
Kalmar 1 209
Jönköping 957
Jämtland/ Härjedalen 1 149
Halland 1 313
Gävleborg 1 385
Gotland 625
Dalarna 1 507
Blekinge 819
Riket 1 173

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-11-03.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.