Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 43 164 742 167 725 26 726 26 731

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 43 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 485 68 1 411 6
Dalarna 6 340 208 6 128 4
Gotland 1 013 34 977 2
Gävleborg 4 255 108 4 129 18
Halland 6 423 200 6 223 0
Jämtland/ Härjedalen 3 574 61 3 461 52
Jönköping 3 746 276 3 470 0
Kalmar 3 540 95 3 444 1
Kronoberg 3 099 312 2 778 9
Norrbotten 3 884 143 3 739 2
Skåne 24 150 1 298 22 810 42
Stockholm 38 366 3 028 34 533 805
Sörmland 4 376 133 4 228 15
Uppsala 5 557 339 5 218 0
Värmland 3 863 88 3 735 40
Västerbotten 5 185 75 5 056 54
Västernorrland 3 123 56 3 049 18
Västmanland 5 053 187 4 845 21
Västra Götaland 23 400 1 380 21 849 171
Örebro 7 468 609 6 859 0
Östergötland 4 636 525 4 108 3
Övriga 2 206 0 2 205 1
Riket 164 742 9 223 154 255 1 264

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 43. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet och de resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 43 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 279 14 263 2
Dalarna 1 432 140 1 288 4
Gotland 123 0 123 0
Gävleborg 530 86 424 20
Halland 1 138 178 960 0
Jämtland/ Härjedalen 717 43 658 16
Jönköping 1 422 183 1 239 0
Kalmar 584 65 487 32
Kronoberg 444 46 398 0
Norrbotten 188 13 175 0
Skåne 1 537 196 1 323 18
Stockholm 8 308 1 747 6 486 75
Sörmland 323 38 285 0
Uppsala 839 87 714 38
Värmland 343 7 332 4
Västerbotten 665 20 645 0
Västernorrland 772 52 720 0
Västmanland 630 101 519 10
Västra Götaland 5 623 715 4 846 62
Örebro 567 113 452 2
Östergötland 262 41 209 12
Övriga 0 0 0 0
Riket 26 726 3 885 22 546 295

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 43. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 43, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 595 259
Blekinge 930 175
Dalarna 2 202 497
Gotland 1 697 206
Gävleborg 1 481 184
Halland 1 924 341
Jämtland/ Härjedalen 2 732 548
Jönköping 1 030 391
Kalmar 1 442 238
Kronoberg 1 538 220
Norrbotten 1 553 75
Skåne 1 753 112
Stockholm 1 614 350
Sörmland 1 471 109
Uppsala 1 448 219
Värmland 1 368 121
Västerbotten 1 908 245
Västernorrland 1 273 315
Västmanland 1 832 228
Västra Götaland 1 356 326
Örebro 2 450 186
Östergötland 996 56

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19