Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-11-10.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 44 86 473 89 743

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-11-10.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 44 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-11-10.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 042 77 960 5
Dalarna 2 589 78 2 498 13
Gotland 274 7 267 0
Gävleborg 3 167 163 2 986 18
Halland 2 591 105 2 479 7
Jämtland/ Härjedalen 863 13 843 7
Jönköping 2 032 90 1 937 5
Kalmar 2 242 198 2 033 11
Kronoberg 1 473 66 1 397 10
Norrbotten 2 384 161 2 222 1
Skåne 9 103 644 8 336 123
Stockholm 19 730 1 393 18 178 159
Sörmland 2 989 123 2 864 2
Uppsala 3 295 184 3 110 1
Värmland 2 840 128 2 703 9
Västerbotten 5 177 190 4 859 128
Västernorrland 2 146 78 2 059 9
Västmanland 3 837 414 3 403 20
Västra Götaland 13 046 735 12 284 27
Örebro 3 418 228 3 190 0
Östergötland 1 984 108 1 873 3
Övriga 251 0 251 0
Riket 86 473 5 183 80 732 558

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 44. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-11-10.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 44 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-11-10.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 425
Örebro 1 118
Västra Götaland 752
Västmanland 1 384
Västernorrland 878
Västerbotten 1 895
Värmland 1 004
Uppsala 848
Sörmland 998
Stockholm 825
Skåne 655
Norrbotten 955
Kronoberg 728
Kalmar 911
Jönköping 557
Jämtland/ Härjedalen 658
Halland 769
Gävleborg 1 102
Gotland 456
Dalarna 900
Blekinge 655
Riket 833

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-11-10.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.