Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 44 189 301 193 293 25 049 25 542

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 44 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 638 140 1 491 7
Dalarna 7 080 443 6 627 10
Gotland 1 057 77 978 2
Gävleborg 4 269 244 4 007 18
Halland 6 968 464 6 500 4
Jämtland/ Härjedalen 2 778 57 2 662 59
Jönköping 6 552 897 5 652 3
Kalmar 3 136 159 2 971 6
Kronoberg 3 092 464 2 624 4
Norrbotten 3 574 245 3 325 4
Skåne 25 909 2 133 23 747 29
Stockholm 40 219 5 774 32 596 1 849
Sörmland 5 529 399 5 099 31
Uppsala 10 273 862 9 384 27
Värmland 3 566 211 3 325 30
Västerbotten 8 679 242 8 256 181
Västernorrland 2 770 131 2 627 12
Västmanland 5 596 474 5 098 24
Västra Götaland 27 976 3 006 24 617 353
Örebro 7 777 1 003 6 772 2
Östergötland 5 561 1 007 4 550 4
Övriga 5 302 0 5 301 1
Riket 189 301 18 432 168 209 2 660

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 44. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 44 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 280 17 262 1
Dalarna 1 401 164 1 230 7
Gotland 76 2 74 0
Gävleborg 444 75 354 15
Halland 1 086 135 951 0
Jämtland/ Härjedalen 704 30 653 21
Jönköping 1 045 126 919 0
Kalmar 548 47 485 16
Kronoberg 583 95 488 0
Norrbotten 600 19 581 0
Skåne 1 610 233 1 361 16
Stockholm 8 570 1 937 6 557 76
Sörmland 361 45 312 4
Uppsala 876 135 680 61
Värmland 243 10 225 8
Västerbotten 164 12 152 0
Västernorrland 504 65 439 0
Västmanland 512 69 434 9
Västra Götaland 4 593 522 3 983 88
Örebro 664 103 557 4
Östergötland 185 42 133 10
Övriga 0 0 0 0
Riket 25 049 3 883 20 830 336

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 44. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 44, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 833 243
Blekinge 1 026 175
Dalarna 2 459 487
Gotland 1 771 127
Gävleborg 1 485 154
Halland 2 087 325
Jämtland/ Härjedalen 2 124 538
Jönköping 1 802 287
Kalmar 1 278 223
Kronoberg 1 535 289
Norrbotten 1 429 240
Skåne 1 880 117
Stockholm 1 692 361
Sörmland 1 858 121
Uppsala 2 677 228
Värmland 1 263 86
Västerbotten 3 194 60
Västernorrland 1 129 205
Västmanland 2 029 186
Västra Götaland 1 621 266
Örebro 2 551 218
Östergötland 1 195 40

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19