Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-11-17.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 45 100 825 104 368

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-11-17.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 45 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-11-17.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 422 96 1 306 20
Dalarna 2 870 61 2 795 14
Gotland 352 16 336 0
Gävleborg 3 437 200 3 218 19
Halland 3 360 196 3 156 8
Jämtland/ Härjedalen 1 186 30 1 143 13
Jönköping 2 609 133 2 463 13
Kalmar 2 596 217 2 367 12
Kronoberg 1 765 60 1 701 4
Norrbotten 2 664 164 2 500 0
Skåne 12 118 861 11 121 136
Stockholm 23 640 1587 21 863 190
Sörmland 3 257 140 3 102 15
Uppsala 3 599 216 3 381 2
Värmland 3 260 178 3 065 17
Västerbotten 5 568 174 5 322 72
Västernorrland 2 170 89 2 065 16
Västmanland 4 097 394 3 662 41
Västra Götaland 13 595 666 12 910 19
Örebro 4 541 326 4 215 0
Östergötland 2 316 114 2 200 2
Övriga 403 0 403 0
Riket 100 825 5 918 94 294 613

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 45. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-11-17.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 45 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-11-17.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 496
Örebro 1 486
Västra Götaland 784
Västmanland 1 478
Västernorrland 887
Västerbotten 2 038
Värmland 1 152
Uppsala 927
Sörmland 1 088
Stockholm 988
Skåne 872
Norrbotten 1 067
Kronoberg 873
Kalmar 1 055
Jönköping 715
Jämtland/ Härjedalen 904
Halland 998
Gävleborg 1 195
Gotland 585
Dalarna 998
Blekinge 894
Riket 971

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-11-17.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.