Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 45 228 023 233 899 27 279 27 383

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 45 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 370 160 2 199 11
Dalarna 7 560 626 6 906 28
Gotland 1 427 178 1 244 5
Gävleborg 5 994 497 5 480 17
Halland 9 003 386 8 548 69
Jämtland/ Härjedalen 3 538 141 3 354 43
Jönköping 7 657 1 094 6 561 2
Kalmar 4 965 223 4 736 6
Kronoberg 4 509 710 3 780 19
Norrbotten 5 827 580 5 236 11
Skåne 29 411 2 081 27 192 138
Stockholm 41 670 7 856 33 036 778
Sörmland 8 318 621 7 634 63
Uppsala 9 692 1 023 8 662 7
Värmland 5 131 369 4 706 56
Västerbotten 10 372 643 9 542 187
Västernorrland 3 906 330 3 559 17
Västmanland 8 550 779 7 743 28
Västra Götaland 39 764 4 091 35 299 374
Örebro 7 558 1 238 6 317 3
Östergötland 6 440 1 130 5 310 0
Övriga 4 361 0 4 349 12
Riket 228 023 24 756 201 393 1 874

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 45. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 45 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 188 6 181 1
Dalarna 451 30 421 0
Gotland 51 1 50 0
Gävleborg 590 92 476 22
Halland 1 165 203 962 0
Jämtland/ Härjedalen 525 35 455 35
Jönköping 830 116 714 0
Kalmar 545 48 482 15
Kronoberg 523 82 441 0
Norrbotten 1 089 57 1 032 0
Skåne 1 699 244 1 435 20
Stockholm 10 677 2 833 7 757 87
Sörmland 473 62 411 0
Uppsala 968 133 808 27
Värmland 297 7 282 8
Västerbotten 251 14 237 0
Västernorrland 1 121 150 971 0
Västmanland 528 65 463 0
Västra Götaland 4 590 576 3 954 60
Örebro 532 158 374 0
Östergötland 184 49 127 8
Övriga 2 0 2 0
Riket 27 279 4 961 22 035 283

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 45. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 45, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 208 264
Blekinge 1 485 118
Dalarna 2 625 157
Gotland 2 391 85
Gävleborg 2 086 205
Halland 2 697 349
Jämtland/ Härjedalen 2 705 401
Jönköping 2 106 228
Kalmar 2 023 222
Kronoberg 2 238 260
Norrbotten 2 330 435
Skåne 2 135 123
Stockholm 1 753 449
Sörmland 2 796 159
Uppsala 2 526 252
Värmland 1 817 105
Västerbotten 3 817 92
Västernorrland 1 592 457
Västmanland 3 100 191
Västra Götaland 2 304 266
Örebro 2 480 175
Östergötland 1 383 40

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19