Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-11-24.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 46 122 386 126 815

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-11-24.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 46 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-11-24.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 535 82 1 434 19
Dalarna 3 571 120 3 429 22
Gotland 655 61 568 26
Gävleborg 3 669 269 3 388 12
Halland 4 442 280 4 148 14
Jämtland/ Härjedalen 1 342 43 1 287 12
Jönköping 2 956 136 2 799 21
Kalmar 2 737 239 2 493 5
Kronoberg 1 694 77 1 616 1
Norrbotten 2 562 96 2 464 2
Skåne 15 661 1 136 14 370 155
Stockholm 26 470 1 900 24 270 300
Sörmland 3 792 144 3 640 8
Uppsala 4 168 280 3 886 2
Värmland 4 220 211 3 991 18
Västerbotten 5 341 156 5 118 67
Västernorrland 2 133 125 1 997 11
Västmanland 4 981 502 4 444 35
Västra Götaland 18 658 1 096 17 518 44
Örebro 6 018 354 5 664 0
Östergötland 2 666 125 2 541 0
Övriga 3 115 0 3 089 26
Riket 122 386 7 432 114 154 800

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 46. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-11-24.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 46 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-11-24.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 571
Örebro 1 969
Västra Götaland 1 076
Västmanland 1 797
Västernorrland 872
Västerbotten 1 955
Värmland 1 492
Uppsala 1 073
Sörmland 1 267
Stockholm 1 107
Skåne 1 127
Norrbotten 1 026
Kronoberg 838
Kalmar 1 113
Jönköping 810
Jämtland/ Härjedalen 1 023
Halland 1 319
Gävleborg 1 276
Gotland 1 089
Dalarna 1 241
Blekinge 965
Riket 1 179

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-11-24.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.