Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 46 254 295 260 673 29 550 29 639
vecka 45 228 023 233 899 27 279 27 383
vecka 44 189 301 193 293 25 049 25 542
vecka 43 164 742 167 725 26 726 26 731
vecka 42 148 267 150 946 32 503 32 595
vecka 41 137 108 139 411 36 098 36 267
vecka 40 127 916 130 060 35 548 35 710

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 46 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 753 233 2 501 19
Dalarna 10 024 684 9 289 51
Gotland 2 045 238 1 801 6
Gävleborg 7 237 788 6 399 50
Halland 8 917 1 187 7 717 13
Jämtland/ Härjedalen 4 901 280 4 585 36
Jönköping 9 279 1 285 7 993 1
Kalmar 6 171 561 5 609 1
Kronoberg 5 665 733 4 884 48
Norrbotten 6 120 712 5 380 28
Skåne 32 241 5 269 26 929 43
Stockholm 44 854 9 540 34 480 834
Sörmland 9 961 724 9 190 47
Uppsala 8 962 1 358 7 583 21
Värmland 5 815 394 5 322 99
Västerbotten 13 448 702 12 419 327
Västernorrland 5 871 592 5 241 38
Västmanland 10 573 1 195 9 299 79
Västra Götaland 43 500 4 255 38 894 351
Örebro 7 950 1 228 6 710 12
Östergötland 3 179 747 2 432 0
Övriga 4 829 0 4 809 20
Riket 254 295 32 705 219 466 2 124

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 46. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 46 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 225 12 211 2
Dalarna 510 74 433 3
Gotland 44 4 40 0
Gävleborg 636 129 492 15
Halland 1 127 227 900 0
Jämtland/ Härjedalen 443 25 398 20
Jönköping 770 114 656 0
Kalmar 1 020 152 848 20
Kronoberg 609 123 486 0
Norrbotten 841 60 781 0
Skåne 2 000 255 1 718 27
Stockholm 12 434 3 523 8 796 115
Sörmland 591 82 507 2
Uppsala 1 288 238 1 001 49
Värmland 382 20 360 2
Västerbotten 56 20 36 0
Västernorrland 1 003 189 814 0
Västmanland 590 59 525 6
Västra Götaland 4 201 540 3 599 62
Örebro 608 185 423 0
Östergötland 171 46 116 9
Övriga 1 0 1 0
Riket 29 550 6 077 23 141 332

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 46. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 46, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 462 286
Blekinge 1 725 141
Dalarna 3 481 177
Gotland 3 426 74
Gävleborg 2 518 221
Halland 2 671 338
Jämtland/ Härjedalen 3 747 339
Jönköping 2 552 212
Kalmar 2 514 416
Kronoberg 2 812 302
Norrbotten 2 447 336
Skåne 2 340 145
Stockholm 1 887 523
Sörmland 3 348 199
Uppsala 2 336 336
Värmland 2 059 135
Västerbotten 4 949 21
Västernorrland 2 393 409
Västmanland 3 833 214
Västra Götaland 2 520 243
Örebro 2 608 199
Östergötland 683 37

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19