Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-12-01.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 47 226 289 232 716

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-12-01.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 47 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-12-01.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 394 225 3 135 34
Dalarna 7 371 208 7 120 43
Gotland 1 489 67 1 415 7
Gävleborg 7 717 397 7 272 48
Halland 10 250 600 9 619 31
Jämtland/ Härjedalen 3 192 111 3 053 28
Jönköping 6 343 208 6 106 29
Kalmar 4 866 329 4 527 10
Kronoberg 3 592 79 3 488 25
Norrbotten 4 560 131 4 427 2
Skåne 27 760 1 880 25 558 322
Stockholm 49 359 3 401 45 470 488
Sörmland 6 752 238 6 485 29
Uppsala 7 212 446 6 756 10
Värmland 7 138 234 6 880 24
Västerbotten 9 225 215 8 888 122
Västernorrland 5 773 245 5 466 62
Västmanland 8 649 793 7 784 72
Västra Götaland 33 339 1 680 31 625 34
Örebro 10 218 547 9 670 1
Östergötland 6 445 237 6 204 4
Övriga 1 645 0 1 636 9
Riket 226 289 12 271 212 584 1 434

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 47. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-12-01.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 47 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-12-01.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 1 380
Örebro 3 343
Västra Götaland 1 922
Västmanland 3 121
Västernorrland 2 361
Västerbotten 3 377
Värmland 2 523
Uppsala 1 857
Sörmland 2 255
Stockholm 2 064
Skåne 1 998
Norrbotten 1 827
Kronoberg 1 776
Kalmar 1 978
Jönköping 1 738
Jämtland/ Härjedalen 2 434
Halland 3 044
Gävleborg 2 684
Gotland 2 477
Dalarna 2 562
Blekinge 2 134
Riket 2 180

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-12-01.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.