Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 47 260 710 267 865 30 946 31 068

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 1. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Figur 2. Antalet individer som testats (i grönt) och antalet genomförda test (i lila) för genomgången infektion (antikroppspåvisning) av covid-19 i Sverige per vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 47 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 810 256 2 533 21
Dalarna 7 230 632 6 577 21
Gotland 1 636 170 893 573
Gävleborg 7 488 1 033 6 411 44
Halland 7 468 399 7 052 17
Jämtland/ Härjedalen 5 692 438 5 247 7
Jönköping 8 938 1 308 7 630 0
Kalmar 5 533 356 5 175 2
Kronoberg 4 535 561 3 929 45
Norrbotten 7 409 898 6 491 20
Skåne 35 493 3 333 32 094 66
Stockholm 46 414 9 343 34 944 2 127
Sörmland 9 963 800 9 093 70
Uppsala 9 711 1 588 8 109 14
Värmland 6 432 491 5 851 90
Västerbotten 10 936 767 9 975 194
Västernorrland 6 535 928 5 583 24
Västmanland 10 991 1 282 9 672 37
Västra Götaland 48 480 4 625 43 540 315
Örebro 8 442 1 222 7 217 3
Östergötland 2 871 545 2 325 1
Övriga 5 703 0 5 689 14
Riket 260 710 30 975 226 030 3 705

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 47. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 47 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 285 7 276 2
Dalarna 794 92 694 8
Gotland 23 3 20 0
Gävleborg 770 163 575 32
Halland 1 090 201 889 0
Jämtland/ Härjedalen 371 20 330 21
Jönköping 841 102 739 0
Kalmar 548 80 462 6
Kronoberg 666 133 533 0
Norrbotten 588 74 514 0
Skåne 615 152 463 0
Stockholm 14 893 4 701 10 040 152
Sörmland 632 120 510 2
Uppsala 1 031 110 885 36
Värmland 195 3 190 2
Västerbotten 787 66 721 0
Västernorrland 1 042 179 863 0
Västmanland 762 107 650 5
Västra Götaland 4 123 630 3 431 62
Örebro 639 225 414 0
Östergötland 173 42 121 10
Övriga 78 13 65 0
Riket 30 946 7 223 23 385 338

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 47. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 47, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 524 300
Blekinge 1 761 179
Dalarna 2 511 276
Gotland 2 741 39
Gävleborg 2 606 268
Halland 2 237 326
Jämtland/ Härjedalen 4 351 284
Jönköping 2 458 231
Kalmar 2 254 223
Kronoberg 2 251 331
Norrbotten 2 962 235
Skåne 2 576 45
Stockholm 1 953 627
Sörmland 3 348 212
Uppsala 2 531 269
Värmland 2 278 69
Västerbotten 4 024 290
Västernorrland 2 664 425
Västmanland 3 984 276
Västra Götaland 2 809 239
Örebro 2 770 210
Östergötland 617 37

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19