Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-12-08.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 48 273 987 281 654

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-12-08.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 48 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-12-08.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 4 420 259 4 129 32
Dalarna 8 796 280 8 458 58
Gotland 1 297 46 1 248 3
Gävleborg 10 030 556 9 409 65
Halland 11 507 582 10 886 39
Jämtland/ Härjedalen 3 905 112 3 733 60
Jönköping 9 053 388 8 617 48
Kalmar 5 897 358 5 515 24
Kronoberg 4 544 164 4 320 60
Norrbotten 5 126 149 4 975 2
Skåne 34 236 2 472 31 028 736
Stockholm 56 546 3 618 51 927 1 001
Sörmland 8 902 370 8 475 57
Uppsala 11 235 725 10 504 6
Värmland 8 956 355 8 542 59
Västerbotten 10 425 224 9 820 381
Västernorrland 7 703 470 7 131 102
Västmanland 10 097 890 9 114 93
Västra Götaland 39 179 1 695 37 443 41
Örebro 12 555 643 11 912 0
Östergötland 7 492 282 7 201 9
Övriga 2 086 0 2 076 10
Riket 273 987 14 638 256 463 2 886

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 48. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-12-08.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 48 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-12-08.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 1 604
Örebro 4 108
Västra Götaland 2 259
Västmanland 3 643
Västernorrland 3 150
Västerbotten 3 816
Värmland 3 166
Uppsala 2 893
Sörmland 2 973
Stockholm 2 364
Skåne 2 464
Norrbotten 2 054
Kronoberg 2 247
Kalmar 2 397
Jönköping 2 480
Jämtland/ Härjedalen 2 977
Halland 3 417
Gävleborg 3 489
Gotland 2 157
Dalarna 3 058
Blekinge 2 779
Riket 2 640

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-12-08.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.