Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 48 275 712 282 449 33 160 33 252

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Graf över antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige per vecka.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 48 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 291 364 2 914 13
Dalarna 7 993 799 7 164 30
Gotland 1 659 234 1 242 183
Gävleborg 7 819 1 234 6 535 50
Halland 10 589 669 9 909 11
Jämtland/ Härjedalen 6 029 357 5 640 32
Jönköping 7 646 1 087 6 558 1
Kalmar 7 023 589 6 416 18
Kronoberg 4 054 631 3 356 67
Norrbotten 7 989 925 6 925 139
Skåne 46 373 6 343 39 811 219
Stockholm 53 862 11 483 40 903 1 476
Sörmland 9 039 633 8 344 62
Uppsala 9 328 1 426 7 889 13
Värmland 5 849 384 5 359 106
Västerbotten 10 611 909 9 429 273
Västernorrland 6 725 1 231 5 444 50
Västmanland 11 415 1 401 9 912 102
Västra Götaland 42 316 4 478 37 407 431
Örebro 7 791 895 6 894 2
Östergötland 2 881 603 2 278 0
Övriga 5 430 0 5 413 17
Riket 275 712 36 675 235 742 3 295

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 48. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 48 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 259 6 253 0
Dalarna 849 115 733 1
Gotland 17 4 13 0
Gävleborg 732 211 484 37
Halland 1 008 185 823 0
Jämtland/ Härjedalen 455 29 391 35
Jönköping 881 184 697 0
Kalmar 450 78 358 14
Kronoberg 631 163 468 0
Norrbotten 847 88 759 0
Skåne 860 200 660 0
Stockholm 15 937 5 351 10 409 177
Sörmland 528 91 433 4
Uppsala 1 098 292 798 8
Värmland 177 10 164 3
Västerbotten 1 824 211 1 613 0
Västernorrland 849 179 670 0
Västmanland 614 89 514 11
Västra Götaland 4 272 765 3 424 83
Örebro 587 245 342 0
Östergötland 204 48 145 11
Övriga 81 32 49 0
Riket 33 160 8 576 24 200 384

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 48. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 48, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 670 321
Blekinge 2 062 162
Dalarna 2 776 295
Gotland 2 780 28
Gävleborg 2 721 255
Halland 3 172 302
Jämtland/ Härjedalen 4 609 348
Jönköping 2 103 242
Kalmar 2 861 183
Kronoberg 2 012 313
Norrbotten 3 194 339
Skåne 3 366 62
Stockholm 2 266 670
Sörmland 3 038 177
Uppsala 2 431 286
Värmland 2 071 63
Västerbotten 3 905 671
Västernorrland 2 741 346
Västmanland 4 138 223
Västra Götaland 2 452 248
Örebro 2 556 193
Östergötland 619 44

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19