Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-12-16.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 49 335 955 345 840

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-12-16.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 49 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-12-16.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 4 991 261 4 665 65
Dalarna 11 651 600 10 876 175
Gotland 1 461 49 1 411 1
Gävleborg 11 153 629 10 382 142
Halland 16 395 649 15 669 77
Jämtland/ Härjedalen 4 932 184 4 694 54
Jönköping 11 314 598 10 596 120
Kalmar 7 077 498 6 560 19
Kronoberg 5 073 174 4 850 49
Norrbotten 5 803 190 5 612 1
Skåne 40 963 3 195 37 165 603
Stockholm 76 640 5 341 70 119 1 180
Sörmland 11 150 418 10 722 10
Uppsala 14 130 933 13 194 3
Värmland 9 936 499 9 356 81
Västerbotten 11 198 260 10 774 164
Västernorrland 8 837 537 8 206 94
Västmanland 11 097 937 10 005 155
Västra Götaland 47 323 2 076 45 193 54
Örebro 14 285 735 13 549 1
Östergötland 7 830 486 7 335 9
Övriga 2 716 0 2 701 15
Riket 335 955 19 249 313 634 3 072

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 49. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-12-16.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 49 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-12-16.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 1 676
Örebro 4 674
Västra Götaland 2 728
Västmanland 4 004
Västernorrland 3 614
Västerbotten 4 099
Värmland 3 512
Uppsala 3 638
Sörmland 3 724
Stockholm 3 204
Skåne 2 948
Norrbotten 2 325
Kronoberg 2 508
Kalmar 2 877
Jönköping 3 100
Jämtland/ Härjedalen 3 760
Halland 4 869
Gävleborg 3 879
Gotland 2 430
Dalarna 4 050
Blekinge 3 138
Riket 3 237

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-12-16.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.