Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 5 197 551 203 237 21 940 22 003

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 5 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 229 216 1 990 23
Dalarna 5 369 290 5 009 70
Gotland 774 22 750 2
Gävleborg 5 649 604 5 045 0
Halland 9 130 1 046 7 961 123
Jämtland/ Härjedalen 3 619 242 3 359 18
Jönköping 6 852 970 5 853 29
Kalmar 4 436 361 4 052 23
Kronoberg 3 638 470 3 119 49
Norrbotten 4 440 456 3 967 17
Skåne 29 048 3 374 25 221 453
Stockholm 31 899 3 342 28 295 262
Sörmland 6 330 333 5 968 29
Uppsala 7 250 580 6 661 9
Värmland 4 823 356 4 417 50
Västerbotten 9 596 768 8 802 26
Västernorrland 4 463 572 3 857 34
Västmanland 6 263 351 5 877 35
Västra Götaland 36 902 4 217 32 591 94
Örebro 6 349 382 5 966 1
Östergötland 6 657 870 5 782 5
Övriga 1 835 0 1 833 2
Riket 197 551 19 822 176 375 1 354

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 5. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram över antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 5 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 182 19 163 0
Dalarna 283 118 159 6
Gotland 76 9 67 0
Gävleborg 252 103 147 2
Halland 644 202 442 0
Jämtland/ Härjedalen 191 30 155 6
Jönköping 515 200 315 0
Kalmar 293 107 178 8
Kronoberg 666 240 426 0
Norrbotten 98 25 73 0
Skåne 1 700 817 883 0
Stockholm 10 915 4 848 5 975 92
Sörmland 274 117 155 2
Uppsala 620 237 351 32
Värmland 41 3 37 1
Västerbotten 58 15 43 0
Västernorrland 700 319 381 0
Västmanland 275 105 165 5
Västra Götaland 3 314 1 454 1 792 68
Örebro 421 189 232 0
Östergötland 378 93 285 0
Övriga 44 26 18 0
Riket 21 940 9 276 12 442 222

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 5. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram över antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 5 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 913 212
Blekinge 1 397 114
Dalarna 1 864 98
Gotland 1 297 127
Gävleborg 1 966 88
Halland 2 735 193
Jämtland/ Härjedalen 2 767 146
Jönköping 1 884 142
Kalmar 1 807 119
Kronoberg 1 806 331
Norrbotten 1 775 39
Skåne 2 108 123
Stockholm 1 342 459
Sörmland 2 127 92
Uppsala 1 889 162
Värmland 1 708 15
Västerbotten 3 531 21
Västernorrland 1 819 285
Västmanland 2 270 100
Västra Götaland 2 138 192
Örebro 2 083 138
Östergötland 1 430 81

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram över Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram över antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer