Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-12-22.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 50 386 528 398 763

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-12-22.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 50 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-12-22.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 5 359 362 4 940 57
Dalarna 15 394 823 14 382 189
Gotland 1 476 30 1 442 4
Gävleborg 12 047 663 11 257 127
Halland 22 242 746 21 439 57
Jämtland/ Härjedalen 5 174 265 4 824 85
Jönköping 13 306 686 12 491 129
Kalmar 8 301 588 7 674 39
Kronoberg 5 742 219 5 457 66
Norrbotten 6 206 249 5 955 2
Skåne 45 098 4 524 39 905 669
Stockholm 92 186 7 665 83 401 1 120
Sörmland 12 260 441 11 794 25
Uppsala 16 010 1 137 14 839 34
Värmland 11 407 606 10 710 91
Västerbotten 11 954 315 11 468 171
Västernorrland 8 651 414 8 160 77
Västmanland 12 679 1 177 11 362 140
Västra Götaland 51 826 2 651 49 082 93
Örebro 16 551 820 15 730 1
Östergötland 8 538 520 8 008 10
Övriga 4 121 0 4 101 20
Riket 386 528 24 901 358 421 3 206

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 50. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-12-22.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 50 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-12-22.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 1 828
Örebro 5 415
Västra Götaland 2 988
Västmanland 4 575
Västernorrland 3 537
Västerbotten 4 376
Värmland 4 032
Uppsala 4 122
Sörmland 4 095
Stockholm 3 854
Skåne 3 246
Norrbotten 2 486
Kronoberg 2 839
Kalmar 3 374
Jönköping 3 645
Jämtland/ Härjedalen 3 945
Halland 6 605
Gävleborg 4 190
Gotland 2 455
Dalarna 5 351
Blekinge 3 369
Riket 3 724

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-12-22.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.

Läs mer