Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 50 270 944 277 508 37 216 37 388
vecka 49 261 229 268 113 32 280 32 389
vecka 48 275 712 282 449 33 160 33 252
vecka 47 260 710 267 865 30 946 31 068
vecka 46 254 295 260 673 29 550 29 639

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 50 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 404 566 2 808 30
Dalarna 6 954 1 020 5 883 51
Gotland 1 411 242 1 141 28
Gävleborg 6 792 1 581 5 173 38
Halland 9 224 1 447 7 770 7
Jämtland/ Härjedalen 4 740 349 4 367 24
Jönköping 8 242 1 237 6 995 10
Kalmar 5 778 847 4 929 2
Kronoberg 4 030 717 3 274 39
Norrbotten 6 245 883 5 232 130
Skåne 43 008 9 800 32 996 212
Stockholm 56 434 12 245 43 436 753
Sörmland 8 653 726 7 891 36
Uppsala 9 667 1 562 8 096 9
Värmland 6 372 624 5 601 147
Västerbotten 10 316 1 003 9 231 82
Västernorrland 6 445 1 230 5 178 37
Västmanland 9 810 1 359 8 377 74
Västra Götaland 48 113 6 901 40 700 512
Örebro 7 278 800 6 478 0
Östergötland 4 150 1 071 3 075 4
Övriga 3 878 0 3 869 9
Riket 270 944 46 210 222 500 2 234

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 50. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 50 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 256 30 226 0
Dalarna 607 127 477 3
Gotland 21 9 12 0
Gävleborg 850 239 590 21
Halland 1 047 220 827 0
Jämtland/ Härjedalen 327 24 278 25
Jönköping 832 213 619 0
Kalmar 532 117 411 4
Kronoberg 772 201 571 0
Norrbotten 763 75 688 0
Skåne 1 292 402 890 0
Stockholm 20 406 7 746 12 412 248
Sörmland 540 148 392 0
Uppsala 857 203 616 38
Värmland 392 14 377 1
Västerbotten 1 105 199 906 0
Västernorrland 777 200 577 0
Västmanland 596 97 490 9
Västra Götaland 4 385 1 087 3 226 72
Örebro 629 281 348 0
Östergötland 226 63 152 11
Övriga 4 0 4 0
Riket 37 216 11 695 25 089 432

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 50. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal individer som testats vecka 50, per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 623 360
Blekinge 2 133 160
Dalarna 2 415 211
Gotland 2 364 35
Gävleborg 2 363 296
Halland 2 763 314
Jämtland/ Härjedalen 3 624 250
Jönköping 2 267 229
Kalmar 2 354 217
Kronoberg 2 000 383
Norrbotten 2 497 305
Skåne 3 121 94
Stockholm 2 374 858
Sörmland 2 908 181
Uppsala 2 519 223
Värmland 2 256 139
Västerbotten 3 796 407
Västernorrland 2 627 317
Västmanland 3 556 216
Västra Götaland 2 788 254
Örebro 2 388 206
Östergötland 892 49

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19